HR viesti 2/2017 - Page 48

ONKO TEIDÄN YRITYKSESSÄ AUTOPOLITIIKKA? KAIKKI AUTOILUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT KANNATTAA KIRJATA YLÖS RIIPPUMATTA SIITÄ, MILLÄ TAVALLA YRITYS RAHOITTAA TAI OMISTAA AUTONSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Autoilu ei varsinaisesti ole Suomessa halpaa – missään muodossa. Yrityksille se on kuitenkin melko lailla pakkorasti: autot ovat välttämättömiä työvälineitä, jotka aina aiheuttavat yrityksissä myös ylimääräistä vaivaa. Autoiluun liittyviä kustannuksia voi vähentää tutuin liiketoiminnallisin niksein: kilpailuttamalla ja toimintatapoja järkevöittämällä. Myös autoasioiden hoitamiseen kuluvan ajan ja riskin voi ulkoistaa. Yritysautoilun kustannuksissa on mahdollista säästää merkit­ tävästi. Autopolitiikka on kuitenkin hakusessa monella toi­ mijalla – ikään kuin yritysautoilu olisi jonkinlainen ”viimei­ nen linnake”, jonne virtaviivaistaminen ei ylety. Esimerkiksi LeasePlanin vuonna 2013 teettämässä kyselyssä kävi ilmi, etteivät yrityspäättäjät todellisuudessa tunne autokantojensa kokonaiskustannuksia. Tilastot kertovat, että keskihintaisen auton kokonaiskus­ tannukset (arvon alenema, pääomakorko, vakuutukset, verot, käyttökustannukset) ovat lähes 1 000 euroa kuukaudessa. Kun se kerrotaan yrityksen autojen kokonaismäärällä ja tuloon lisä­ tään se aika, joka kuluu koko paletin pyörittämiseen autojen tilaamisesta yksittäisten laskujen hyväksymiseen, päästään – vasta – käsiksi kokonaiskustannuksiin. Lieneekin selvää, että yritysautoilua koskevat ratkaisut tulisi sorvata huolella. Check-list käyttöön Jos yrityksellä on tuotantoautoja tai työsuhdeautoja, kannat­ taa ottaa hetki ja miettiä vastauksia pariin kysymykseen. Mil­ laisia yrityksen autot ovat, kuka niitä käyttää, miksi ja mil­ loin? Miten autoja huolletaan – ja mihin niillä saa ajaa? Kuka maksaa viulut ja miten? – Jos vastatessa sormi menee suu­ Yritysasiakaspäällikkö Kirsi Finander Bilia Oy Ab:sta sanoo että, työsuhdeautoilu on yritykselle niin suuri kuluerä, että se kannattaa hoitaa fiksusti maaliin. 48 HR viesti 2/2017 hun u ­ seampaan kertaan, on selvää että firmaan tarvitaan sel­ keämpi autopolitiikka, johon on kirjattu kaikki autoiluun liitty­ vät käytännöt.