HR viesti 2/2017 - Page 47

”Yhteistyöalueilla tila tukee ihmisten kohtaamisia. Kohtaa- misia varten suunnittelimme erilaisia ryhmiä, jotta kynnys koh- taamisiin olisi mahdollisimman matala ja tiloissa toteutuisi riit- tävästi vaihtelua.” ”Kommunikaatioalueelle mentäessä iloinen puheenso- rina on sallittu – ja jopa toivottu. Ja kun duuneista tarvitaan ” Perinteisen kokous­­keskuksen lisäksi talossa on yhteisiä avoimia ideointitiloja. Mariitta Helineva lisää, että suunnittelijana on ilahdut- breikki, kahviotiloissa voi unohtaa työn hetkeksi ja jutella kol- tavaa käydä piipahtamassa uusissa tiloissa nyt ja kokea se legan kanssa jostain ihan muusta”, Helineva maalailee. spontaani ja dynaaminen pöhinä, kun tietolaiset tekevät työtä ”Suunnittelimme tilat vastaamaan nimenomaan käyttäjien tarpeita sekä tukemaan Tiedon brandiä”, hän linjaa. uusien nuottien mukaan. ”Intelligent Building -applikaatio tukee monitilatoimistorat- kaisua loistavasti”, hän toteaa. Joustoa peliin Tilojen ja kalusteiden toiminnallisuus, muuntojousto ja kestävät Älytalot tulevat ratkaisut olivat tärkeitä yhteisiä lähtökohtia projektissa. Totti Helin katsoo, että käyttäjälähtöiset älyrakennukset ovat Erityshuomiota saivat työpistealueiden akustiset ratkaisut. Osa vasta pääsemässä vauhtiin: niiden avulla pystytään mm. mer- kalusteista, piirtopinnoista ja AV-välineistä on varustettu rullilla, kittävästi tehostamaan työtilojen käyttöastetta sijoittamalla jolloin ne joustavat toiminnan ja tarpeen mukaan. enemmän ihmisiä samaan määrään tilaa kuin perinteisissä ”Myös iso määrä jo käytössä olevia kalusteita uudelleen- sijoitettiin siten että ne sopeutuvat hyvin uuteenkin ympäris- töön”, kertoo Helineva. Helin & Co:n suunnittelijat olivat ”kiinni” projektissa rei- työpiste-per-henkilö-toimitiloissa. Helinin mukaan teknologia auttaa työntekijää löytämään aamulla kulloinkin sopivan paikan läheltä kollegoitaan – tai mikä hyvänsä sen päivän agenda onkaan. Tarpeen vaatiessa lut puoli vuotta – tiimissä oli mukana arkkitehti, sisustus­ henkilökohtaisia tavaroita varten kerroksista löytyy jokaiselle arkkitehti, sisustussuunnittelija, teollinen muotoilija, palvelu- oma lukittava lokero. muotoilija, futorologi, graafinen suunnittelija ja assistentti. ”Samalla käyttäjät vapautuvat työpöydän kahleista saa- Totti Helin kuvailee rutistusta melko intensiiviseksi ja hyvin den mahdollisuuden kulloinkin valita työtilan tarpeen mukaan. hedelmälliseksi. Kauhuskenaariot päämäärättömästi konttorissa paikkaa etsi- ”Tietolaisten kanssa oli hauska etsiä yhdessä luovia ratkai- suja ja tulimme varsin tutuiksi toisillemme.” vistä työntekijästä on käännetty valinnanvapaudeksi ruokki- maan luovuutta”, hän pohtii. n Lasinen Mood kirjoitustaulu ja Mood Box tarvikkeiden säilytykseen (valmistaja Lintex). 2/2017 HR viesti 47