HR viesti 2/2017 - Page 45

Modernilla teknologialla varusteltu tilatehokas ympäristö tarjoaa kaikki rauhallisen työskentelyn ja nopean kohtaamisen tarpeet. (Smartblock Oy) ten toiveita, tarpeita ja muutokseen liittyviä kysymyksiä”, Heli- neva kertoo. Totti Helin kiittelee, että käyttäjälähtöinen tutkimus toi valta- vasti tietoa työn pohjaksi. ”Haasteena oli seuloa oleellinen ja kiteyttää se toimivaksi kokonaisuudeksi.” ” Vihjeitä tilojen luonteista käyttäjä saa grafiikasta, joka on sijoitettu läpikuultaviin lasiseiniin. Intuitiivinen rakennus Helinevan ja Helinin mukaan Helin & Co on aina suunnitel- Tilasuunnittelua ohjasi tarina Tiedon roolista bisnesken- lut tiloja käyttäjälähtöisesti, mutta Tiedon pääkonttori edustaa tässä ja laajemminkin yhteiskunnassa: suurena ohjelmisto- ja teknisessä ratkaisussaan pisimmälle vietyä toteutusta. Helin palvelualan yrityksenä Tieto on suunnannäyttäjä, eräänlainen toteaa, että tilat haluttiin suunnitella niin fiksusti, että käyttäjä ”majakka tiedon valtameressä”, Helineva kuvailee. ymmärtää – heti ensimmäisestä päivästä lähtien – tilojen eri Tässä ajatusmallissa Keilalahti edustaa saarta, jossa funktiot ja hakeutuu kulloistakin työtehtävää tukevaan tilaan. ”Tiedon kylä” sijaitsee. Kylä muodostuu erilaisista toiminnal- ”Näin tila palvelee parhaalla mahdollisella tavalla käyttä- jän tarpeita. Vihjeitä tilojen luonteista käyttäjä saa grafiikasta, joka on sijoitettu läpikuultaviin lasiseiniin ja akustoiviin seinä- paneeleihin.” Omalla, abstraktilla tavallaan grafiikka tukee talon saaris- toteemaa. Grafiikkaa projektiin oli Helin & Co:n kanssa luo- lisista alueista, jotka palvelevat käyttäjien ja asiakkaiden eri tarpeita. ”Perinteisen kokouskeskuksen lisäksi talossa on yhteisiä avoimia ideointi­tiloja. Asiakkaat saavat myös jäädä nimetyille alueille työstämään omia asioitaan ilman varsinaista isäntää”, Helineva toteaa. massa Bond Agency. Neljää sorttia Tarinan ehdoilla Kukin toimistokerros jakautuu neljään eri toiminnalliseen Yhtenä haasteena hankkeessa oli aikataulu, sillä sekä suun- alueeseen: keskittymistä vaativaan alueeseen, yhteistyö­ nittelu että toteutus piti viedä rivakasti läpi. ”Suunnittelu käyn- alueeseen, kommunikaatio­alueeseen ja kahviotiloihin. ”Keskit- nistettiin kunnolla alkuvuodesta ja tilat olivat käytössä mar- tymistä vaativalla alueella akustointiin ja ohjeistukseen on kiin- raskuussa. Suunnitelmia päivitettiin ja työympäristökonseptia nitetty huomiota, jotta sinne ei esimerkiksi eksytä pitämään kehitettiin alkusyksyyn”, Helineva kertoo. puhelinpalavereita”, kuvailee Helineva. 2/2017 HR viesti 45