HR viesti 2/2017 - Page 44

sakin kerroksissa saa toki työskennellä, ja tilat myös tukevat legat. Applikaation avulla löydät myös helposti vapaat neuvot- tätä – esimerkiksi 8. kerroksesta löytyy kahviotila, jonka ikku- telutilat”, Etelävuori kertoo. noista avautuu upea ja energisoiva näkymä merenlahdelle.” Talon sisustuskonseptista vastaa Helin & Co Architects. Neuvottelutiloja joka lähtöön Niin, ne neukkarit. Etelävuoren mukaan talosta löytyy jopa 6 000 sensorin voimin 110 neuvottelutilaa, joista suurin osa on spontaaneja Muutoksen sydämessä on Tiedon uusi ratkaisu nimeltä Intelli- ad hoc -tiloja. ”Yli kuuden hengen neuvottelutilat ovat sit- gent ­Building. Toimitilajohtamisen täsmätyökalu käyttää tilo- ten varattavia.” Asiakaspalavereihin suunniteltuja neukka- jen ja työn suunnittelussa hyväkseen monipuolisesti dataa reita on kunnioitettavat 40, joiden lisäksi on vielä viisi erityistä parantaakseen työntekijöiden viihtyvyyttä. Noin 6 000 senso- workshop-tilaa, joiden varustelu kattaa vaativaankin työpaja- rin avulla kerätään dataa siitä, mitä talossa tapahtuu. Ratkai- rupeamaan. sua mahdollistaa osaltaan mullistus ”perussensoreiden” hinta­ Saadun palautteen mukaan väki on saatu jalkautumaan ja lapuissa: sensorit ovat nykyään huomattavasti edullisempia, veri ikään kuin liikkeelle: sopiva työskentelysoppi voi löytyä eli niiden kiinnittäminen muun muassa kalusteisiin ja työväli- vaihdellen mistä kerroksesta tahansa. neisiin isoissakin mittakaavoissa on kustannustehokasta, kun huomioimme niistä kerätyn datan hyödyn. ”Kerrokset on tarkoituksella tehty sellaisiksi, että samat ominaisuudet löytyvät jokaisesta”, paljastaa Etelävuori. ”Meillä on työpöydissä ja neuvotteluhuoneissa liiketun- nistin, joka kertoo, onko työpiste tai neuvotteluhuone varattu. Kaikkien mielipide huomioon Työntekijät saavat vapaaehtoisesti kannettavakseen ID-tägejä. Mariitta Helineva Helin & Co:sta kertoo, että Tiedon asettama Iso osa on kokenut tämänkin ratkaisun hyödylliseksi, koska lähtökohta suunnittelulle oli sekä kunnianhimoinen että työym- tämä mm. helpottaa työkavereiden löytämistä”, Etelävuori päristöä uudistava. Tieto halusi, että loppukäyttäjä osalliste- kuvailee. taan suunnitteluun mahdollisimman vahvasti ja siksi järjestet- Reaaliaikaisen paikka- ja käyttödatan avulla jokai- nen neliö voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. ”Intelligent Building -sovellusta käyttämällä löytää sen hetki- seen työtehtävään sopivan vapaan työpisteen, kuten myös kol- tiin viikoittaisia työpajoja ja haastatteluja, joihin tietolaiset sai- vat osallistua. ”Näissä työpajoissa oli aktiivisesti mukana Minna Kos- kelo ja Anu Nousiainen Futures Fitiltä koordinoiden tietolais- Neuvotteluhuoneen lasiseinä vaati enemmän peittävyyttä yksityisyyden takaamiseksi. Toteutus: valkoinen clearview tulostus ja asennus lasiseinään (Brand Factory). 44 HR viesti 2/2017