HR viesti 2/2017 - Page 38

TYÖELÄMÄ MUUTTUU VAUHDILLA EIKÄ PAIKALLEEN JÄÄMINEN VOI OLLA VAIHTOEHTO TEKSTI: MARGITA KLEMETTI / HANKEJOHTAJA, TYÖELÄMÄ 2020 KUVA: TYÖELÄMÄ 2020 Teemme tällä hetkellä Suomessa laajalla rintamalla työtä suomalaisen työelämän rakentamiseksi Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Työmme kohteena ovat kaikki suomalaiset työpaikat, koosta tai toimialasta riippumatta. Tehtävämme on vahvistaa hyvän työelämän edellytyksiä työpaikoilla neljän painopisteen kautta: osaavan työvoiman, työhyvinvoinnin ja terveyden, luottamuksen ja yhteistyön sekä innovoinnin ja tuottavuuden. Pyrimme myös edistämään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tasapainoista kehittymistä. LU OT TA M U S J A YH T EI S TYÖ TYÖ HY V I N VO I N TI J A T E RV E YS Organisaation toiminta on ihmisten välistä toimintaa. Parhaat tulokset saavutetaan puhaltamalla yhteisvoimin yhteen hiileen. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat olennainen osa toimivaa työyhteisöä. Niistä huolehtiminen on yhteinen vastuumme. O S A AVA T YÖVO I M A I N N OVO I N TI J A T U OT TAV U U S Ammattitaidon jatkuva kehittäminen auttaa ja motivoi ihmisiä suoriutumaan päivittäisistä työtehtävistään yhä paremmin. Uuden kehittämisessä piilee toiminnan kannat- tavuuden ja jatkuvuuden ydin. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Hyvinvoiva ja tehokkaasti toimiva työyhteisö rakennetaan neljän peruspilarin varaan. Nyt voit maksimoida niiden kestävyyden osoitteessa EUROSTAVIIS.FI 38 HR viesti 2/2017