HR viesti 2/2017 - Page 37

HYVIN TOIMIVA TYÖTIIMI SELVIÄÄ TIUKOISTAKIN TILANTEISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: SEBASTIAN BERNER Viime vuosina suosituiksi tulleet Escape Room -pelit kehittävät yhteistyökykyä, keskittymistä ja luovia ongelmanratkaisutaitoja. Pelikonseptin avulla voidaan mitata työyhteisöjen ja -ryhmien toimivuutta sekä kehittää työhyvinvointia. Toisaalta peli voi toimia rekrytoinnin apuvälineenä, kun keskeisiin työtehtäviin etsitään juuri oikeilla ominaisuuksilla varustettuja henkilöitä. Työyhteisöjen konsultointi- ja valmennuspalveluja tarjoava hel- ”Nykyisin on jo yleistä, että yrityksessä tehdään tiimi- sinkiläisyritys InRoos Oy on ottanut Escape Room -konseptin työtä eri toimipisteissä olevien henkilöiden kesken. Voi olla, keskeiseksi osaksi tiimivalmennustyötään. että kaikki saman tiimin ihmiset eivät ole koskaan tavanneet ”Konseptissa ihmiset suljetaan lukittuun huoneeseen yhdeksi tunniksi. Siinä ajassa heidän on löydettävä ja kek- toisiaan.” ”Peli tuo tiimeihin uutta dynamiikkaa. Vaikka ongelman- sittävä erilaisia ratkaisuja, joiden avulla lukkoja ja ovia saa- ratkaisupeli tuntuisi viihteeltä, se parantaa tiimin keskinäi- daan auki. Huoneesta etsitään vaikkapa avaimia ja numero- siä välejä. Pelin jälkeen työntekijät kokevat olevansa entistä koodeja”, InRoos Oy:n toimitusjohtaja Virgo Karp selittää. parempi tiimi”, Karp korostaa. ”Tällainen peli kehittää ryhmätyötaitoja. Yhdellä kertaa mukana voi olla noin 2–6 henkilöä, mutta usein 3–4 henkilöä Apua tiimeille ja työyhteisöille on sopivin osanottajamäärä ryhmädynamiikan ja tiedonkulun Peleistä voi Karpin mukaan olla paljonkin hyötyä uusia työn­ kannalta.” tekijöitä rekrytoitaessa. Lukituista huoneista lisää yhteishenkeä halutaan toimia yhteistyössä myös tulevaisuudessa”, hän InRoos Oy otti Escape Room -pelit työelämävalmennuksen työ- sanoo. ”Tehtäviä yhdessä ratkaistaessa nähdään, keiden kanssa kalukseen vuonna 2014. ”Vuotta myöhemmin avasimme uudet Escape Room Hel- ”Toisaalta yrityksissä tarvitaan nykypäivänä monenlaisia ongelmanratkaisutaitoja. Käytännön ongelmia ratkottaessa sinki -tilat Fredrikinkadulla. Siellä on kaksi identtistä lukittavaa voidaan päätellä, kuka osaa tarvittaessa pyytää muuta tii- huonetta, joissa kaksi ryhmää voi kilpailla keskenään. Voittaja miä avuksi – tai kuka toisaalta on huolimaton tai kenties yli- on se, joka ensimmäisenä pääsee huoneesta pois”, Karp ker- arvioi itseään.” too. ”Meillä on 12 eri peliä viidessä toimipisteessä, joten jopa 80-henkiset työporukat pääsevät pelaamaan samanaikaisesti. ’Räätälöityjä’ pop-up-pelejä voidaan tuoda yrityksen tiloihin- kin.” ”Lisäksi järjestämme Aleksanterin teatterin tiloissa ’Ooppe- ran kummitus’ -pelejä. Kaikissa tiimipeleissä on sama perus- periaate: mukana on 2–6 henkilöä, jotka joutuvat ratkaise- Käytännössä yritys vara a peliajan Escape Room Helsin- gin verkkosivuilta ja kertoo samalla toiveistaan ja tarpeis- taan. Kun peliä käytetään rekrytoinnin apuna, rekrytoivan yri- tyksen edustaja voi olla paikalla seuraamassa tilannetta. Myös peliohjaaja on aina mukana ja voi antaa tarpeen mukaan palautetta suorituksista. ”Yleisempi tilanne on, että pelistä haetaan apua ryhmä- maan erilaisia ongelmatehtäviä. Peleissä on kuitenkin erilaisia hengen kohottamiseen. Ryhmätyössä voi esiintyä monen- vaikeus­asteita.” laisia pulmia, joita on vaikea selittää teoriatasolla. Pelin Karpin mukaan Escape Room -pelejä hyödyntävät monen- tyyppiset yritykset ja yhteisöt monin eri tavoin. ”Peleihin tullaan monesti virkistyspäivinä ja pikkujouluina- kin – mutta lisäksi niitä käytetään apuna tiimien yhteistyön tii- vistämisessä ja myös rekrytoinnissa.” aikana asiat nähdään konkreettisemmin, ja ongelmakoh- tia voidaan käydä läpi jälkeenpäin peliohjaajan johdolla”, Karp mainitsee. ”Parhaiten pelissä onnistuvat yleensä ne, joilla on luon- taista uteliaisuutta, sinnikkyyttä ja uskoa omiin kykyihin.” n 2/2017 HR viesti 37