HR viesti 2/2017 - Page 31

KIKY TUO TYÖPAIKOILLE KITKAA TAI LISÄTEHOJA – NÄKÖKULMASTA RIIPPUEN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: 123RF.COM Suomi on elänyt kiky-aikaa jo jonkin aikaa. Kiky eli kilpailukykysopimus tuli voimaan useimmilla työpaikoilla vuodenvaihteessa ja lisää työpaikkoja tuli mukaan työajanpidennystalkoisiin helmikuussa. Suomalaisten työaikaa lisätään nyt 24 tunnilla – eli noin kolmella työpäivällä – vuodessa ilman, että palkka nousee. Miten työajan pidennys sitten toteutetaan? Käytännössä tapoja toteuttaa työajan pidennys on lukemat­ sia, mikäli työajan pidennyksen vuoksi tehty lisätyö muodostuu tomia: työpaikoilla voidaan lisätä työpäiviä, pidentää niitä, vuorokautiseksi tai viikoittaiseksi ylityöksi. lisätä tunteja työaikapankkiin… Virityksiä riittää joka lähtöön, mutta valitettavasti kitkaa esiintyy myös. ”Kiky-sokkeli” on niin Mitä tekee luottamusmies? kiireellä kasattu, että lakiopillisesti tarkastellen kyhäelmä on Juridisesta perspektiivistä miinoja on piilossa muuallakin. ”Esi­ vain vaivoin vettä pitävä. merkiksi yleissitovuuskentässä työaikojen pidentäminen ei ole Asianajaja Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto samalla tavalla mahdollista paikallisesti sopimalla kuin nor­ Oy:stä toteaa, että kiky-linjauksissa on paikoin ristiriitaa sen maalisitovien työehtosopimusten yhteydessä”, huomauttaa Jar­ kanssa, mitä työehtosopimuksiin on kirjattu – siis työehtosopi­ mas. muksiin, jotka ovat parasta aikaa voimassa. ”Jos työpaikalla on luottamusmies, paikallinen sopimus on ”Nämä sopimukset on tehty vuodeksi tai jopa vuosiksi tehtävä luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmies taas kiel­ eteenpäin ja ne aiheuttavat erityisen tarpeen lain ja työehto­ täytyy sopimasta, ei ole mahdollista sopia muiden työntekijöi­ sopimusten rinnakkain tarkastelulle”, hän pohtii. den kanssa kollektiivisesti”, hän toteaa. Juristin näkökulmasta TESien ja kikyn yhteensovittaminen Hankalaa ja hidasta tuottaa päänvaivaa myös esimerkiksi työntekijän takaisinotto­ Jarmas huomauttaa, että työajan pidennys työehtosopimus­ ajan ja koeajan kannalta. määräyksellä ei ole mahdollinen, jos työsopimuksin on sovittu muusta työajasta tai muu työaika on vakiintunut käytännössä. ”On sellaisia asioita, jotka eivät lainsäädännöllisesti toteudu johtuen erisisältöisistä työehtosopimuksista.” ”Käytännössä on aina tarkastettava yksilötason sopimuk­ set ja määräykset ja tämä on sekä hankalaa että hidasta”, Kiky-konstit on monet hän toteaa ja lisää, että työnantajien on melkoisen haastavaa Toimitusjohtaja Krister Juselius JotBar Solutions Oy:stä ker­ toteuttaa työajan vakiintumisen arviointi. too, että yrityksen työajanseurantaratkaisut ovat olleet kovassa Sitten on vielä työajan pidennyksen suhde lisä- ja ylityö­ hön: työpaikoilla on mahdollisesti maksettava ylityökorvauk­ kurssissa viime aikoina – paljolti kiitos kikyn. ”Olemme saaneet paljon yhteydenottoja nimenomaan 2/2017 HR viesti 31