HR viesti 2/2017 - Page 26

Peltokankaan mukaan varsinkin isoissa yrityksissä on keinoja puuttua narsistisesti motivoituneeseen toimintaan ja palauttaa työrauha. ”Vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista on kasvanut ja onhan työhyvinvointi organisaatioille myös kustannuskysy- mys. Pahoinvointi näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina ja Pk-kentän vitsaus? ennenaikaisina eläköitymisinä.” Toki Suomi on täynnä myös pk-yrityksiä, joissa ei ole ole- massa erityisiä prosesseja epätoivotun käytöksen kitkemiseksi. Peltokangas myöntää, että elämä pienemmässä pajassa voi olla ”kuluttavaa”, eikä tilanne kenties helpotu muuten kuin työ- paikkaa vaihtamalla. ” Vastuu p훝ZZY[][[\Hۂ\ݘ[] \XHZ[YY0[[\\]0\[ZY\[p[ܚ]][Z\HYX[[\XH\[][ZZH\[[\H]]00Z]0XYZZ]HH[ۚ\[\XHY[][Zp 0\Z][YH]0 ]0[[0\[[ZZ[[[X[H\]Z]0Z\][ۙ[H]\Y[H8$]]H[ZH[HZ0 'Q\[Z\XHZ]0\p\Z[0]]00]]H[KBpZ\XH\[[Zx'K0XXHH\0 ]0Z] B[H[[\[]0\[ZY\ZZ]XHpZZ[HZ[[ۙY[ZZ\Y[]0ZژHH\]Z\\H]\XH\\\XBZ\Z]0XX]H[[0HH[HZ][[[[ۈZZ[K0\]\]Z]]XHZZ\[ZXXHZ]0XZ]KB\K8'UX[[X[ZZ]Z\H[\[Y[][ZY[]0ۈ[]KZZ^HZ[ۚܙY]\\H\[Y\BZH[0][K]0\\]\\H\]X['B'Q[\[Z[[X[ZHHZ][]]]۝KX[Z[ۂ0ZZ[]ZX[[X[Z\H\\ZZ[Z] B]0\\[XHZ]XH\[X[Z[Z\]\Έ\\Hۂ[Z[]]K]0\[ZYZ[[ܚ]][Z\HH\ۘ[\]]HZ[HZ\[]Z\[ZHZ[H[]XH]H[]KB\]X[Z[HZY\H[\0\0훜 \[Z\\Hܙ[KHXH\ۋX][\HHpZ0\ۈ\[Z\XHX][]ZXHHX\B'S\\Z\Hۈ[][Z[[p[0p0Z]]\[^\Z]HHZH\[ZYZ[]0]XH[X]\ژH\HZ[HZZH]\H\\ZXH\Z[^HZ[[[[HB\]]HZY\HpZ00'K[[\\0 [[H\008'K0XXK8'R]HۈZ[XZ\B]0 ]0Hۈ[][X][ۈZ]]['B\]\ZZ[]\ڛZH[[0ZHR\YX\Hۈ]Z\Z\Z\^]0 Z]BZX[[[\Z\\X[[ZKHۈ\Z[0휛p]0ZZ[]ZX[Y[p\[\H00Hۂ\\Z[Z[X[]0훈Z]Y[\\HZ]][[Z\K\[Y\H[\XK]0\\ZHۈ\ۘX[Z]][]]\BZHpZ]Y[\\HZY\H\ZH][X[\KZZHۈ[XX[XHZZ]]XH[ۈ0[\0HZ]]ZKB\\[[Z[Z\]Z]ZY[]0 ]ZXHpZZ[H8$H][[XHZY]pZ]0]Z\ZK'THۈ[\]\Z[[[Y\K8'H0XXKY\H ̌ Mš[H[[Y\Y[YX[XYH\[\K