HR viesti 2/2017 - Page 25

”Perusnarsisti”, kuuluu työelämässä jatkuvasti yleistyvä pikadiagnoosi kollegasta tai esimiehestä. Tutkimusten mukaan esimiesten joukossa ihan oikeasti on keskimääräistä enemmän narsistisia piirteitä omaavia henkilöitä – mutta aivan simppeli juttu ei silti ole kyseessä. Aihepiiristä viime vuonna väitöskirjan tehnyt Hanna Peltokan- gas yllättyi huomatessaan, että tutkimusaineiston mukaan nar- sistiset esimiehet saivatkin alaisiltaan hyviä arvioita esimies- taidoistaan. Mistä sitten oikein on kysymys? Peltokankaan mukaan tarkemmin tutkittaessa kävi ilmi, että mitä enemmän narsistisia piirteitä johtajalla oli, sitä lyhyemmän aikaa hän oli ehtinyt toimessaan viettää. ”Joskus menee vuosi tai kaksikin, ennen kuin varsinaisia ongelmia alkaa ilmetä”, kertoo henkilöstöpäällikkönä työsken- televä Peltokangas. Peltokangas viittaa tutkimustuloksiin, joiden mukaan osa narsistipomoista voi olla hyvinkin viehättäviä niin halutessaan – ja aina välistä kuherruskuukaudesta tulee pitkä. Väitöskirja- tutkimuksen valossa vaikuttaisi siis siltä, että narsistiset esimie- het osaavat luoda hyvän ensivaikutelman – ja he myös usein kaasuttavat muihin maisemiin ennen kuin ensivaikutelman tai- kapöly on kokonaan haihtunut. Toimiston teräsmies Kenties vieläkin mielenkiintoisempi tutkimushavainto, jonka mukaan narsistisia piirteitä omaavat esimiehet eivät juuri kärsi jaksamisongelmista, vaan painavat läpi harmaan kiven tai keskiraskaan organisaatiomuutoksen. Samaan aikaan ne kaik- kien ihannepomot – luovat, välittävät ideatykit – uupuvat taa- kan alla eikä tossu nouse enää entiseen malliin. Muutosjohta- jan pallille narsisti voi olla varsin hyvä valinta. Narsismi ei siis ole yksiselitteisen huono juttu aina ja joka ” Narsistijohtajan vetämässä tilanteessa – mutta kyllä loppupeleissä saldo Peltokankaankin tutkimuksessa miinukselle painuu. ”Esimies vaikuttaa työpaikalla niin moneen ihmiseen, että vahvoja ja erityisesti patologisia narsistisia piirteitä omaava henkilö voi olla todella haitallinen pomon paikalla”, Peltokan- gas toteaa. Narsistijohtajan vetämässä yksikössä voi herkästi yksikössä voi herkästi vallita pelon ilmapiiri, jossa porukka on jakautunut johtajan vallita pelon ilmapiiri. Hyvin pian koko konttori on niin jäässä, että tuottavuus kärsii suosikkeihin, peesaajiin, pärjäilijöihin ja sitten niihin muihin. ja kunnolla. Peltokankaan tutkimuksessa oli mukana yhteensä 96 esi- miestä ja 203 heidän alaistaan. ”Esimiehistä narsistisia piir- teitä ilmeni 26 prosentilla”, hän toteaa. 2/2017 HR viesti 25