HR viesti 2/2017 - Page 18

näiden asioiden kanssa. Kunnassa on ollut olemassa Varhai- nen avoin yhteistyö -osaajapankki jo yli 10 vuotta ja työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli – jonka kulmakivenä on puheeksi ottaminen – otettiin käyttöön vuonna 2014. Samana vuonna valmistui ohje koskien häirinnän ja epäasiallisen kohtelun oikeaoppista käsittelyä. ” Ihmisten kyky kestää kuormittavia tilanteita ja ristiriitoja on hyvin vaihtelevaa. ”Kun vuonna 2015 viimeksi tehtiin työhyvinvointikysely, sen palautteessa tuli vahvasti esiin, että työyhteisötaitojen val- ”Tällöin kaikki eteen tulevat asiat tulkitaan sen kautta, mennukset ovat sellainen asia, joka koetaan tärkeäksi ja joka mitä menneisyydessä on tapahtunut”, Nurmi kuvailee. Hänen tänne myös halutaan”, Ojala kertoo. mukaansa kokemus siitä, että on tullut kohdelluksi epäoikeu- Kunnalla on lähes 2 500 työntekijää, joten on selvää, että ihan silkkaa myötätuulta ei elo voi kaiken aikaa olla – aina välillä kipinät lentelevät, sille ei voi mitään. Tiina Nurmi huo- mauttaa, että olennaista onkin juuri se, mitä tapahtuu seuraa- vaksi: ”Jos oman pahan mielen pystyy sanoittamaan, samalla avautuu ovi ratkaisulle”, Nurmi toteaa. denmukaisesti jossain tilanteessa, on usein se kaikkein katke- rin kalkki nieltäväksi työpaikalla. ”Jos työntekijä kokee, että nyt ei pelata reilua peliä, voi vastareaktio olla hyvinkin voimakas”, Nurmi toteaa. ”Ulkopuolisen astuminen kehään ”erotuomariksi” voi neut- ralisoida tilanteen varsin tehokkaasti”, Nurmi ja Ojala usko- vat. ”Mitä nopeammin tilanteeseen pystytään puuttumaan, sen parempi koko työyhteisön kannalta”, Nurmi toteaa. Elämä on tulkintaa Mielipahan juurena voi sinänsä olla lähes mikä tahansa asia: Tunteet sallittuja joku voi vaikkapa kokea, että kollega on saanut aiheetta kun- Nurmijärvellä halutaan myös hiukan horjuttaa ”asiat asioina” nian seminaarin järjestämisestä, ja asia palautuu säännölli- ‑mentaliteettia, jonka mukaan työntekijät ovat aina ja kaik- sesti mieleen, kun samaa työkaveria ylistetään tapahtumajär- kialla puhtaasti rationaalisia olentoja, joiden tekemisiä ohjaa jestäjämestarina. vain kylmä logiikka. 18 HR viesti 2/2017