HR viesti 2/2017 - Page 17

” Arjen esimiestyö on tässä avain­ asemassa. Henkilöstöpäällikkö Leena Ojala vasemmalla ja työhyvinvointi­ suunnittelija Tiina Nurmi oikealla kertovat, että koska kunnan työpaikat eivät ole yhdestä puusta veistettyjä, eivät ratkaisut ongelmiinkaan voi olla mallia ­ one-size-fits-all. yhteistä ymmärrystä työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä joka auttoi meitä kääntämään oman ajattelumme ikään kuin yhteisön toiminnassa. Miten ristiriitatilanteessa voidaan toimia päälaelleen. Nyt pyrimme toimimaan mahdollisimman enna- jo varhaisessa vaiheessa niin, että kärpäsestä ei ehdi kuoriu- koivasti, keskustelevasti ja ratkaisukeskeisesti, ennen kuin tua härkänen? Koulutussessioissa heräteltiin työyhteisön jäse- tilanne menee oikeasti pahaksi”, Ojala toteaa. niä ottamaan koppia omasta roolistaan konfliktinratkaisussa, Kunnolla leimahtaneiden kriisien hallinta vaatii paljon jotta pahanpuhumiset selän takana ja muut yhteistyötä naker- ”palokuntatoimintaa”, joka taas vie resursseja. ”Jo yksistään tavat ilmiöt saadaan minimoitua. Askel askeleelta pilotin osal- asioiden perinpohjainen selvittely on raskas prosessi.” listujat oppivat sisäisiksi sovittelijoiksi. Lokakuussa päättyneestä pilotista saadut opit halutaan jal- kauttaa isosti. ”Pilotti oli innostava ja intensiivinen kokemus, Sokkeli kunnossa Nurmijärvellä ei kuitenkaan tarvinnut lähteä nollasta liikkeelle 2/2017 HR viesti 17