HR viesti 2/2017 - Page 16

TYÖYHTEISÖSSÄ TIKITTÄÄ? NURMIJÄRVELLÄ KEHITETÄÄN MALLIA, JONKA AVULLA TYÖPAIKALLA KYTEVÄT KONFLIKTIT SAADAAN NITISTETTYÄ MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: PAUL CHARPENTIER Joka työyhteisössä on ristiriitoja ja kipupisteitä. Haaste piilee siinä, miten tulehtuneet tilanteet saadaan hallittua ja pommit purettua. Tutkimusten mukaan tuottavuus työpaikoilla nousee pitkälti ihmisten hyvinvoinnista, joten myös esimiesten intresseissä on puuttua kipinöintiin ennen kuin puhutaan jo ihan kunnon roihusta. Nurmijärven kunta on lähtenyt rohkeasti uudistamaan työyhteisön toimivuutta kirkastamalla työrooleja ja vastuita. Samalla annetaan taitovalmennusta rakentavaan asioiden puheeksi ottamiseen. Tässä laajennetussa varhaisen välittämisen mallissa sovitteluprosessi on tiivis osa strategista henkilöstöjohtamista. Henkilöstöpäällikkö Leena Ojala ja työhyvinvointisuunnittelija Tiina Nurmi kertovat, että ”Nurmijärven mallissa” painopiste on juuri ennaltaehkäisyssä: halutaan tunnistaa heikot signaalit ja reagoida niihin mahdollisimman pian. ”Arjen esimiestyö on tässä avainasemassa”, toteaa Ojala ja lisää, että esimiehet haluavat heti käyttöön otettavia taitoja eli ihan konkreettista ”kättä pidempää” ristiriitatilanteisiin. Kunnassa päätettiin lähteä ideoimaan mallia, jossa esimiehet nostetaan isompaan rooliin rauhantekijöinä. Väkivahva pilotti Sovun rakentajat -pilottiprojekti starttasi toukokuussa 2016 keräten 42 osallistujaa – esimiesten lisäksi työsuojeluhenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Tavoitteena pilotissa oli vahvistaa 16 HR viesti 2/2017 TYÖ­YHTEISÖSSÄ TIKITTÄÄ? NURMIJÄRVELLÄ KEHITETÄÄN MALLIA, JONKA AVULLA TYÖPAIKALLA KYTEVÄT KONFLIKTIT SAADAAN NITISTETTYÄ MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: PAUL CHARPENTIER Joka työyhteisössä on ristiriitoja ja kipupisteitä. Haaste piilee siinä, miten tulehtuneet tilanteet saadaan hallittua ja pommit purettua. Tutkimusten mukaan tuottavuus työpaikoilla nousee pitkälti ihmisten hyvinvoinnista, joten myös esimiesten intresseissä on puuttua kipinöintiin ennen kuin puhutaan jo ihan kunnon roihusta. Nurmijärven kunta on lähtenyt rohkeasti uudistamaan työyh- ”Arjen esimiestyö on tässä avainasemassa”, toteaa Ojala teisön toimivuutta kirkastamalla työrooleja ja vastuita. Samalla ja lisää, että esimiehet haluavat heti käyttöön otettavia tai- annetaan taitovalmennusta rakentavaan asioiden puheeksi toja eli ihan konkreettista ”kättä pidempää” ristiriitatilanteisiin. ottamiseen. Tässä laajennetussa varhaisen välittämisen mal- Kunnassa päätettiin lähteä ideoimaan mallia, jossa esimiehet lissa sovitteluprosessi on tiivis osa strategista henkilöstöjohta- nostetaan isompaan rooliin rauhantekijöinä. mista.  Henkilöstöpäällikkö Leena Ojala ja työhyvinvointisuunnit- Väkivahva p Ѥ)ѕQ9ɵѽمаu9ɵٕ͇tMոɅхЀѥɽѤххͤѽխ̈́)єɤх聡хչхЁѕȁͅթLͥѕͤսա)ͥЁɕͥ٥չٹѕ٥Qٽѕѥ̈́م٥х(؁!H٥Ѥȼ