HR viesti 2/2017 - Page 14

USA:n armeijan neljän tähden kenraali Stanley McChrystal toteutti yhden miehen vallankumouksen USA:n armeijan erikoisjoukkojen operatiivisessa toiminnassa. töksenteon siirtäminen tiimeille ja tekijöille, koska mikään hidas mammutti ei pysyisi Al-Zarqawin sissien perässä. Armei- jassa on tapana, että tieto valuu hitaasti kuin siirappi komen- toketjua alas ja etulinjan sotilaiden briiffi on järjestään van- hentunut. McChrystal ”demokratisoi” tiedon ja käytännössä koko erikoisjoukkojen yhteisö – 7 500 ihmistä – pääsikin yhtäkkiä käsiksi top secret -dataan, joka oli aikaisemmin vain harvo- ” Yrityskulttuurien systemaattiseen rakentamiseen panostetaan nyt enemmän kuin koskaan. jen ja valittujen hallussa. McChrystallin organisaatio-oivallus oli ”intelligent autonomy”: kukin erikoistiimi sai vapauden toi- mia tarvittaessa erittäin nopeasti päästäkseen niskan päälle oli käytännössä voitettu.” Terroristiorganisaation päästrategi sodassa Al-Qaidaa vastaan. Al-Zarqawi kohtasi loppunsa saman vuoden kesällä. Gepardi ei lepää Ketteryyttä kentälle Muutokset olivat dramaattisia. Vuonna 2002 erikoisjoukot Team of Teams -kirja ei sinänsä edusta mitään marginaali­ pystyivät suunnittelemaan ja toteuttamaan neljä iskua kuukau- ajattelua. Esimerkiksi Deloitten vuosittaisen Global Human dessa ja onnistumisprosentti oli 75%. Vanhoilla konsteilla frek- Capital Trends -tutkimuksen mukaan avoin tiimi- ja projektipoh- venssi saatiin nostettua 18 iskuun kuukaudessa, mutta siinä jainen organisaatio on nyt kuumaa kamaa, kun hierarkkisia tulivat jo rakenteet vastaan: enempään ei pystytty laadun kär- organisaatiomalleja korvataan ketterillä ja verkostoituneilla tii- simättä. McChrystal onnistui muuttamaan norsun gepardiksi meillä. antamalla tiimeille vapaat kädet iskeä ja lujaa, kun oli sau- maa. ”Vuonna 2006 suoritimme 300 iskua kuukaudessa, eli 10 joka yö. Kahden vuoden sisällä sota Irakin Al-Qaidaa vastaan 14 HR viesti 2/2017 Tämäkin tutkimus vahvistaa, että organisaation kehittä- minen on edelleen se kaikkein tärkein juttu yrityksissä: sekä globaalisti että Suomessa vastaajista 88 prosenttia piti tätä ’tärkeänä’ tai ’erittäin tärkeänä’ asiana. n