HR viesti 2/2017 - Page 13

Bisnesguru Peter Druckerin kuuluisan sitaatin mukaan yrityk- mitä pitää. Helsingissä helmikuussa vieraillut USA:n armeijan sen kulttuuri syö yrityksen strategian aamupalaksi – ja ainakin neljän tähden kenraali Stanley McChrystal on puhunut auto- Rainmakerin helmikuisen HR-barometrin mukaan kiteytys ei ole nomisten, älykkäiden tiimien voimasta. Näiden oppien avulla kovin kaukana totuudesta. Kulttuuri luo parhaimmillaan voitta- McChrystal toteutti yhden miehen vallankumouksen USA:n mattoman kilpailuedun – mutta sen rakentaminen vaatii roh­ armeijan ”kaikkein pyhimmässä” eli erikoisjoukkojen operatii- keutta. visessa toiminnassa. Barometrin mukaan kaiken keskiössä on ihminen, jonka Reaktorin järjestämässä kutsuvierastilaisuudessa Tennispa- tunne- ja työkokemusta on pyrittävä tukemaan. Uudessa, latsissa puhui rento ja huumorintajuinen ex-kenraali, joka soti- paremmassa työelämässä kulttuuri korvaa kontrollin. misen sijasta pyörittää omaa konsulttifirmaa ja kirjoittaa kir- Kulttuurin arvo kyllä tunnistetaan yrityksissä. HR-baromet- joja. McChrystalin kirjoittama Team of Teams: New Rules of rin mukaan 85 % HR-johdosta kertoo yrityksen panostavan Engagement for a Complex World -kirjan opetukset auttavat kulttuurin kehittämiseen. Yrityskulttuurien rakentaminen onkin ennen kaikkea siviiliorganisaatioita ymmärtämään itseään ja – johtamisen ohella – yritysten tärkeimpiä teemoja nyt ja lähi- hyödyntämään jatkuvan kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia. vuosina. Innovaatio maastopuvussa Kulttuurin rakennuspalikat Joskus innovaatio löytyy odottamattomalta suunnalta. Barometri paljastaa, että kolmasosa (33 %) yrityksistä käyttää McChrystal – 17-vuotiaana West Pointiin mennyt sotilas­suvun yrityskulttuurin luomiseen tai kehittämiseen kumppania. Suu- vesa – myöntää auliisti, että ’luovuus’ ei varsinaisesti ole se ret yritykset ovat tässä edelläkävijöitä ja käyttävät kumppania sana, joka ensimmäisenä liitetään kuvaamaan armeijaa. huomattavasti useammin kuin pienemmät yritykset. Mutta jahka McChrystalista tuli Irakissa toimivien erikoisjouk- Puolet (51 %) yrityksistä kehittää kulttuuria puhtaasti omin resurssein, mutta perin harvassa ovat ne firmat, jotka eivät kulttuurista perusta: vain kaksi prosenttia ei koe kulttuurin kehittämiseen mitään tarvetta. kojen johtaja syksyllä 2003, hän oli epäilemättä tekemisissä oman alansa ehdottoman eliitin kanssa. Eri aselajien terävin kärki – Navy Seals, Delta Force ja Rangers – olivat hänen komennossaan ja vastapuolella taas Yrityskulttuurien systemaattiseen rakentamiseen panoste- Al-Qaidan terroristit, joiden ei noin paperilla pitänyt pärjätä taan nyt enemmän kuin koskaan: mallia otetaan ”voittavista päivääkään. Amerikkalaisten koulutus, aseistus ja kaikenlai- yrityskulttuureista”, pyrkien samalla ymmärtämään oman kult- nen muu varustus oli maailman parasta. Mutta niin vain terro- tuurin heikkoudet ja kriittiset menestystekijät. Barometrin fiksu ristipamppu Al-Zarqawin johtamat pienet solut onnistuivat iske- huomio on, että todella vahvalla kulttuurilla on vaikea hakea mään ympäri maata, pysyttelemään askeleen edellä vastusta- keskitietä – sillä joko sitoutetaan tai karkotetaan henkilöstöä. jaa ja hämmentämään amerikkalaiset: miten tässä näin kävi? Työkalupakkeja moneen lähtöön Diivoja kaitsemassa Yrityskulttuurin kehittämisen työkaluja haetaan yhä. Ilahdutta- Helsingissä McChrystal avaa mielenkiintoisella tavalla erikois- vasti 75 % barometrin vastaajista kertoo, että yrityksessä on joukkojen mentaliteettia. Kyseiset taistelijat ovat asevoimien yhteisesti sovitut linjaukset ja tavoitteet kulttuurille. Huomat- rocktähtiä, joille sallitaan se, mitä muille ei: esimerkiksi parta tava osa (n. 40 %) kertoo käyttävänsä työkaluina henkilöstö­ ja hiukset saavat kasvaa, koska se auttaa kummasti soluttautu- arviointeja tai -analyysejä. Ulkopuolisia kumppaneita käyttää maan vihollisen linjojen taakse. Nämä lukemattomista Holly- 17  % ja esimiestyön arviointia 17  % vastaajista. Sen sijaan wood-elokuvista tutut karskit soturit näyttävätkin aurinkolasei- vain vajaa 4 % ei käytä mitään tiimiarviointeja tai organisaa- neen, lihaksineen ja tatuointeineen usein enemmän prätkäjen- tioanalyysejä kehittääkseen kulttuuria. giltä kuin perussoltuilta. Vastaajien mukaan kulttuuri tukee vahvasti yrityksen ydin­ Ranger-taustan omaava McChrystal kertoo, että kurinpito tekemistä (66 %). Vain 7 % toteaa, että kulttuuri ei tue lain- rankasti heimottuneessa erikoisjoukkojen maailmassa muistutti kaan edellä mainittuja. tuomiopäivän lastentarhaa: Deltat vihasivat Seals-porukkaa ja Käsitys kulttuurista ”luonnonvoimaan” verrattavissa ole- vana ilmiönä elää sekin vielä: 14 % vastaajista kertoo, että yrityksen kulttuuri on muodostunut itsestään. Kulttuurin näkee päinvastoin. ”Enemmän ne kummatkin vihasivat vain rangereita. Ja len- täjille ei edes puhuttu mitään.” ”ylhäältä annettuna” asiana, joka muotoutuu rekrytointipää- Näin oltiin kaukana huippuunsa trimmatusta taisteluko- tösten ja esimiesvalintojen mukaan, vain noin joka 20. vas- neesta, joka olisi enemmän kuin osiensa summa. ”Itse asiassa taaja. se oli vähemmän kuin osiensa summa”, McChrystal myöntää. Kovat piipussa Rocktähdistä tiimiuskovaisia Kulttuuri myös auttaa johtajaa oivaltamaan, milloin täytyy höl- McChrystalin oli jotenkin räjäytettävä vallitseva kyräilyn kult- lätä ohjaksia ja luottaa siihen, että omat joukot tekevät sen tuuri ja kehittävä avoimempi toimintamalli. Tähän liittyi pää- 2/2017 HR viesti 13