HR viesti 2/2016 - Page 57

DIGITALISAATION HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA TEKSTI: ANNA-MARJA VAINIO / PROIMPACT OY KUVA: LAURA TORKKELI Digitalisaatio muuttaa työelämän peruuttamattomasti. Ammatteja häviää, uusia tulee tilalle ja useat työtehtävät muuttuvat. Lisääntynyt tietotyö vaatii uudenlaisia innovaatioita onpa sitten kyseessä henkilöstön työhyvinvointi, asiakastyytyväisyys tai yrityksen tulos. Analytiikka henkilöstöjohdon apuna Henkilöstöhallinnolle digitalisaatio tuo suuria mahdollisuuksia tiedon hyödyntämisen kautta. Yhä useammat yritykset ovatkin ottaneet tai harkitsevat ottavansa käyttöön henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja pilvipalveluita. Kun ajantasaista informaatiota kertyy paljon, HR-järjestelmät mahdollistavat tiedon analysoinnin ja todellisen tiedolla johtamisen. Tiedon jalostaminen antaa henkilöstöjohdolle uusia työkaluja liiketoimintajohdon strategisena kumppanina toimimiseen. Henkilöstöinvestointien ja työhyvinvoinnin vaikuttavuutta organisaation tulokseen tutkittiin PROimpactin, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston tutkimusyhteistyössä. Lähes neljän vuoden tutkimushankkeen poh- Työhyvinvoinnin taloudellinen hyöty syntyy kehittämällä organisaation toimintatapaa, johtamista, ilmapiiriä ja vaikutusmahdollisuuksia työhön sanoo ohjelmajohtaja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopistosta. jalta kehitetty OPTIMETM henkilöstöinvestointien vaikuttavuuden analysointiin suunnattu pilvipalvelu tarjoaa työkalun liiketoi- tämismenetelmien ja erilaisten työhyvinvointi- ja HR-ismien vii- mintajohdon avuksi. dakkoon”, sanoo Larjovuori. Olemassa oleva tieto – hyödyntämätön Sitä saat mitä mittaat – vai saatko? potentiaali Larjovuori tähdentää mittaroinnin merkitystä: ”Jonkun asian Tutkimusyhteistyöhön osallistunut ohjelmajohtaja Riitta-Liisa mittaaminen henkilöstöstä tai sen tekemisestä on aina viesti ja Larjovuori Tampereen yliopistosta nostaa tutkimuksen havain- joka tapauksessa se maksaa, vaikka tietoa ei mihinkään käy- noista esiin olemassa olevan tiedon määrän ja haasteet sen tettäisikään. Siksi kannattaa tarkistaa, mittaammeko sitä, mitä hyödyntämisessä. ”Oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä haluamme mitata. Vielä pa