HR viesti 2/2015 - Page 8

VIESTI TOIMITUKSELTA KEISARIN UUDET AATTEET Muutos on joka puolella, mutta pysähtyneisyyden linnakkeita löytyy vielä niitäkin. Välillä tuntuu, että siinä missä työntekijää herkeämättä tuunataan säkenöiväksi moniosaajaksi, pomoporras saa jatkaa vanhaan malliin. Keppi & kellokortti -yhdistelmä on kuitenkin aikansa elänyt korkeiden työvoimakustannusten (länsi)maissa, joissa työ on muuttunut tietotyöksi jo kauan sitten. Mikä sitten on johtajan rooli organisaatiossa? Vanhan kaavan mukaan toimitusjohtaja on operatiivisen tehokkuuden takuumies, joka herkeämättä optimoi liiketoimintaprosessien panos-tuotos-suhdetta. Jos tämä todella olisi johtamisen tärkein kompetenssi, sekin olisi ulkoistettu Intiaan ajat sitten. Suomalaisyritysten johtamisen tilaa tutkinut Cloudriven Oy totesi uudessa raportissaan, että vanhat konstit eivät enää sellaisenaan toimi. Tietotaloudessa johtajan pääasiallinen tehtävä on suunnitella työn säännöt, rakentaa tehokkaita tiimejä ja luoda sellaiset työolosuhteet, että ihmiset pystyvät ja haluavat saavuttaa parhaansa. Työn ja työntekijöiden alati muuttuessa työn arvo syntyy yhä enemmän tiedon jalostamisesta, suunnittelusta ja palveluista. Jokaisen työntekijän innostuksella ja yhteistyökyvyllä on entistä suurempi merkitys. Mutta millainen johtaja joukkojen edessä seisoo? Uuden johtamisen ytimessä on oltava aimo annos intohimoa. Haaga-Helian, Aalto-yliopiston ja Filosofian Akatemian yhteisessä PASSION-hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa innostuksen johtamisen käytännöistä ja z-sukupolven työelämäasenteista. Tutkimustulosten perusteella kehitetään johtajuuden teoriaa ja malleja sekä uusia työvälineitä, joilla voidaan edistää innostuksen työkulttuurin luomista ja ylläpitämistä. Tekesin rahoittama PASSION-hanke (’Leading passion – How to create a culture of engagement’) tulee paneutumaan mm. työn imun, sisäisen motivaation ja työkäytäntöjen tutkimiseen. Hanke lupaa tuottaa uutta tietoa siitä, miten innostuksen johtaminen toteutuu organisaatioiden arjessa, millaisina erityisesti nuoret nämä johtajuuskäytännöt kokevat, sekä miten tällaista johtamista voi kehittää. Esiin halutaan saada sellaista rekrytointi- ja johtajuusosaamista, joka tukee työn muuttuvaa luonnetta, työntekijöiden aktiivisuutta ja innostuneisuutta. Intohimosta puhuu myös tuore Kutsumusjohtaja-kirja. Kirjoittajatrion, Tapio Aaltosen, Paula Kirjavaisen ja Eeva Pitkäsen, tavoitteena on syventää lukijan ymmärrystä johtajuudesta ja murtaa johtamiseen liittyviä myyttejä. Johtajan tehtävistä tärkeimmiksi nostetaan kyky tunnistaa markkinoiden tarve, oman organisaation vahvuudet ja kulttuuri – sekä kehittää selkeä näkemys siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Johtaja onnistuu työssään, jos hänellä on lyödä tiskiin uskottavuutta, tunteiden ilmaisua sekä kommunikaatiota. Kutsumusjohtajan ytimenä kirjassa tuodaan esiin missio ja passio, mutta ei jyräävässä tai mahtipontisessa mielessä, vaan pikemminkin nöyryyden ja kohtuullisuuden kautta koukaten. Johtamisesta on puhuttava yhä enemmän, koska jo yksin työelämän nuorennusleikkaus tulee lyömään monelta jalat alta. Viiden vuoden päästä jo puolet työväestöstä edustaa vuosina 1980–2000 syntyneitä ikäluokkia, jotka eivät tanssi perinnepillien tahtiin. Johtajat ja työnantajat tarvitsevat tietoa siitä, miten nuoria työntekijöitä ja heidän innostustaan voidaan johtaa. Innostavia, kukoistavia työkulttuureita johtamaan tarvitaan miehiä ja naisia, jotka kehtaavat innostua itsekin. PETRI CHARPENTIER 6 HR viesti 2/2015 Lukeaksesi sähköisen HR viestin tableteilla tai älypuhelimilla klikkaa itsesi osoitteeseen: www.hrviesti.fi   Lehden sähköisen version lukeminen ei vaadi erillisiä tunnuksia ja on täysin maksutonta.