HR viesti 2/2015 - Page 66

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HENKILÖSTÖALAN AMMATTILAINEN – UUSI HR MBA ON SUUNNITELTU SINULLE Vaasan yliopiston Levón-instituutissa voit opiskella HR MBA tamisella on tärkeä merkitys sekä tuloksellisuudelle että hyvin- -johdon täydennyskoulutusohjelmassa joko yksittäisiä moduu- voivalle työyhteisölle. Miten asiantuntijaorganisaatiossa kan- leja tai koko MBA -ohjelman. Koulutuskokonaisuudesta suuri nattaa luoda kehityspolkuja asiantuntijoille? Taitavan johtami- osa järjestetään Helsingissä. sen avulla varmistetaan tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuu- Koulutukseen osallistumalla saat konkreettisia työkaluja yrityksen ja organisaation henkilöstöhallinnon strategian päivittä- dessa. HR MBA:aan sisältyviä muita moduuleja ovat Strateginen miseen tai uuden tekemiseen. Alkusyksyllä alkava Strateginen johtaminen, Johdon strateginen laskentatoimi, Managing the HR -moduuli antaa osallistujalle mm. malleja suunnitella orga- Internationalizing Firm, Johtajuus ja MBA-lopputyö. nisaatiolle palkitsemisjärjestelmä tai pohtia sen uudistamista. Hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen – Strateginen Suosittu JOKA, Johtajana kasvaminen -koulutusohjelma alkaa syyskuussa Helsingissä ja Vaasassa. resurssointi -moduuli järjestetään keväällä 2016. Siinä käsitellään keskeisimpiä asioita monipuolisesti sekä etsitään keinoja hyvinvoivaan, tuottavaan työyhteisöön. Työhyvinvoinnin joh- HR MODUULI Lisätietoja: www.uva.fi/mba Henkilöstöalan ammattilaisen palveluhakemisto 4/2014 1/2015 2/2015 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua Menestyvä Johtaja 2014 Ympäröi itsensä osaajilla Asiantuntijapaneeli Johtamisen tila Suomessa IT-järjestelmät Koulutuksella tuottaviksi Rekrytointi Arviointityökaluista enemmän irti Johtaminen Hyvän johtajan tunnusmerkit Palkitseminen Palkitsemiskäytännöt suunnitelmallisiksi Työ ja hyvinvointi Yt-neuvottelujen vaikutukset Työ ja hyvinvointi Hyvän toimiston ominaisuudet Laura Ylä-Sulkava-Johans: Tiedon muutosvalmennuksen konsepti avuksi yt-neuvotteluihin IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi: Kärsivällinen intohimo R Raisa Raisa Raisa Jyrkinen: in n 64 HR viesti 2/2015 Varaa paikkasi tästä! HINTA 14,50 EUR www.hrviesti.fi HINTA 14,50 EUR Hinta alkaen 160 € + alv. www.hrviesti.fi HINTA 14,50 EUR www.hrviesti.fi Annankatu 1, Helsinki www.hotelanna.fi info@hotelanna.fi puh. +358 9 616 621 Haasteena johtajapotentiaalin eteenpäin kehittäminen www.hrviesti.fi