HR viesti 2/2015 - Page 63

VIRKISTY TYÖN LOMASSA! Fellmannia on viihtyisä kokous- ja tapahtumaympäristö Lahden keskustamiljöössä. Tilaisuuksien järjestäjät ja kokousvieraat voivat käyttää korkeatasoisia kokousvälineitä. Auditorio on suunniteltu 250 hengelle, minkä lisäksi talossa on useita 8–80 hengen kokoustiloja ja runsaasti monimuotoista tilaa ryhmätöiden tekemiseen sekä ravintola.  Kokouspaketteja on tarjolla aina aamiaisbuffetista iltakokoukseen. Kokoustilojen ja -tarjoilujen lisäksi kokouspakettiin voidaan liittää hyvinvointipalveluja, kuten tietoisku liikunnan ja ravinnon merkityksestä hyvinvoinnille sekä mielen, kehon ammattikorkeakoulun liikuntapalvelu LAMK Sportsin kattavasta asennon ja hengityksen yhdistävä Qigong-harjoitus. Lahden ryhmäliikuntatarjonnasta voi vaIita istumakokouksen vastapainoksi aktiivisempaa ryhmäliikuntaa esimerkiksi itsepuolustustunnin tai kovatempoisen HIIT-tunnin.  Myös kokoustarjoiluissa panostetaan asiakkaiden hyvinvointiin ja tarjolla on parhaita raaka-aineita lähiruokatiloilta. Kokoustarjoilut voivat pitää sisällään aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin tai vaikka juuresbaarin ja virkistävän smoothien.  Fellmannian tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut avoimuus ja muuntojoustavuus. Monet tilat taipuvat erilaisiin käyttötarpeisiin esimerkiksi siirtoseinien avulla. Kokoustilat on varustettu nykyaikaisella AV- ja IT-teknologialla, mikä mahdollistaa myös etäyhteyksien kautta toteutettavan opetuksen, ryhmätyöt, kokoukset ja neuvottelut. Lisätietoja: www.fellmannia.fi JOHDON ROOLI KOROSTUU ISO-STANDARDIEN PÄIVITYKSISSÄ Laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardit ISO 9001 sekä 14001 päivittyvät 2015-versioiksi tänä vuonna. Valmiit versiot standardipäivityksistä (FDIS, final draft international standard) julkaistaan syksyllä. Kummassakin standardipäivityksessä korostuvat johdon rooli ja vastuu järjestelmästä. Siirtyminen uuteen standardiin Tavoitteellinen johtajuus – välineitä johtajuuden Tällä hetkellä päivityksistä on käsillä kommenttikierrokselle läh- osoittamiseen teneet standardiluonnokset (DIS, draft international standard). Koulutuksen tavoitteena on tutustua ISO 9001-standardin Siirtymäaika uuteen standardiin on kolme vuottaa. Siirtymä- johtajuus-tasoarvioinnin keskeisiin elementteihin ja pohtia arviointi on mahdollista tehdä seuranta-arvioinnin tai uudel- oman organisaation johtajuuden nykytilaa. leensertifiointiarvioinnin yhteydessä. On myös mahdollista tehdä erillinen siirtymäarviointi. Sisältö: • Tavoitteellisen johtajuuden elementit Miten standardit muuttuvat? • Sudenkuopat Molempien standardien päivityksessä on korostettu johdon • Kehittämisen työkalut vastuun ja sitoutumisen osaa järjestelmässä. Kaikkiin uusiin johtamisjärjestelmästandardeihin otetaan käyttöön yhtenäinen Tavoitteellinen Johtajuus-koulutukset ovat nyt otsikointi sekä yhtenäiset tekstiosuudet (niin sanottu annex SL). pääkaupunkiseudulla! Uusi otsikointi selkeyttää standardin käyttöä yrityksen johtamisessa ja helpottaa useampiin standardeihin perustuvan toimintajärjestelmän luomista. Tekstejä on siirretty ja muokattu, mutta Lisätietoja: sisältö on pysynyt samana. training.finland@inspecta.com, www.inspecta.com 2/2015 HR viesti 61