HR viesti 2/2015 - Page 61

K rssi l Kurssii oli hyvin järjestetty ja rytmitetty v ärjestet y jest yt itetty, ryhmä ollii juuri sopivan kokoinen (6), yhm ol juur sopiva k ko n hmä koin 6), harjoiitukset tukivat hyvin kurssin sisältöä... a o tukse ukivat yv n rssin isä töä u s va Ehkä sisältöjjen paiinopiiste voiisii hkä iisältö e ainopist sältöjen ältö nop ste s o a e ä nemmän tarkemmin olla viellä enemmän ja tarkemmin e r oike den toimintamallien esittelyssä. . keiden oim amal ien s t e ssä.. e mint allien ANNA MUIDEN AUTTAA SINUA OSTOPÄÄTÖKSEN TEOSSA Verkkokauppojen sekä vertailusivustojen lisäännyttyä vaikuttava tekijä kasvattaa painoarvoaan vaakakupissa, niin merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ostopäätöksen teko muiden tekijöiden arvo vähenee ostopäätöstä tehtäessä. on saattanut hankaloitua, sillä samankaltaisia vaihtoehtoa tuotteissa sekä palveluissa on tarjolla paljon. Tämä näkyy myös koulutusalalla. Meiltä Koulutus.fi:stä löytyy esittelytiedot useiden eri koulutuksenjärjestäjien tarjonnasta ja monissa koulutuskategorioissa on paljon kilpailua eri tahojen järjestäessä koulutuksia toisiaan vastaavista aiheista. Sivustomme käyttäjät, jotka voivat olla henkilöstön koulutushankinnoista vastaavia HR-päälliköitä, esimiehiä tai yksityishenkilöitä, kohtaavat usein haasteen: Miten valitsen sopivan täydennyskoulutuksen, kun samalta kuulostavia vaihtoehtoja on niin paljon? Moni kokee toisten antaman palautteen, eli tuote- tai palveluarvioinnit, luotettavaksi kolmannen osapuolen tiedonlähteeksi, joka nopeuttaa ostopäätöksen tekemistä. Muiden palautteen avulla sikaa ei siis enää tarvitse ostaa säkissä – tai pelkkään markkinointikrääsään kierrettynä. Pelkkien markkinointitoimien rinnalla kouluttajat voivat siis nykyisin erottautua kilpailijoistaan keräämällä palautetta ja julkaisemalla sen avoimesti. SINÄ OLET YKSI SILMUKKA PALAUTTEENANNON KETJUSSA On selvää, että palautetta antava henkilö auttaa seuraavia Myös koulutuksia järjestävät tahot kamppailevat tämän ostopäätöksen kanssa kamppailevia sopivan tuotteen tai kysymyksen parissa yrittäen parhaansa mukaan erilaistaa palvelun löytämisessä ja vaihtoehtojen vertailussa. Jotta koulutuspalvelunsa kilpailijoiden vastaavista koulutuksista sekä palautetta voi löytää, täytyy sitä kuitenkin myös itse muistaa kohdistaa oman koulutustarjontansa tietylle kohderyhmälle. antaa. Näin ollen meistä jokainen on tärkeä silmukka Tuotteeseen tai palveluun satsatut markkinointieurot ostoprosessin ketjussa. eivät välttämättä tuota riittävää tulosta kilpailijoista Oletko viime aikoina osallistunut täydennyskoulutukseen? Nyt on erottautumiseksi, ainakaan ostajan näkökulmasta. hyvä aika käydä antamassa siitä palautetta alla olevasta linkistä. Ostoskäyttäytymistä tutkittaessa onkin havaittu, että Samalla voit tutustua tarjolla oleviin koulutusvaihtoehtoihin. ostopäätösprosessiin vaikuttavat kolme seikkaa: • mieltymykset, uskomukset ja kokemukset • markkinoinnista saatu tieto • toisten henkilöiden antama palaute Antoisaa koulutuskevättä! Heidi Jylhä-Ollila Tiedottaja, Koulutus.fi Kun tietoa on nykyisin helposti tarjolla, on toisten henkilöiden antama palaute noussut yhä tärkeämmäksi ostopäätökseen Katso ja tee koulutusarviointeja: vaikuttavaksi tekijäksi. Ja siinä missä yksi päätökseen 2/2015 HR viesti 59