HR viesti 2/2015 - Page 60

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KUKA JOHTAA OSAAMISTA ORGANISAATIOSSASI? TEKSTI: KIRSTI KEHUSMAA, REHTORI, RASTOR KUVA: LASSI KAARIA Tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja hyvän henkilöstöjohtami- sit, mallit ja menetelmät tulee laatia organisaation tarpeen ja sen väliset yhteydet on todettu tutkimuksilla lukuisia kertoja. tavoitteiden mukaisesti, jos osaamisella halutaan aidosti erot- Organisaation menestys on kiistatta riippuvainen siitä, min- tua ja saavuttaa kilpailuetua.  kälaista osaamista henkilöstöllä on ja kuinka hyvin osaamista pystytään hyödyntämään.  Tästä huolimatta monessa organisaatiossa HR- ja HRD- Osaamisen johtamista ei voi ulkoistaa kokonaan johtamistyöstä HR- tai HRD-toiminnolle tai muulle organisaation kehittämiskumppanille. Organisaation, johtajan ja esimiehen paras asiat kulkevat edelleen ainakin osin omaa latuaan. Työyh- osaamisen kehittämiskumppani tukee osaamisen johtamista teisön, toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen eivät ja kehittämistä samanaikaisesti sekä koko organisaation että integroidu osaksi organisaation strategiaa, toiminnan suunnit- organisaatiossa toimivan yksilön näkökulmasta. telua, toteutusta ja seurantaa.  Kehittäminen saattaa olla pirs- Kokonaisnäkemys organisaation osaamisen johtamisen taloitunutta ja sitä suunnitellaan yksittäisten – kokonaisuuden tavoitteista muodostetaan strategiatyössä. Näiden tavoitteiden kannalta ehkä merkityksettömien – tarpeiden perusteella.