HR viesti 2/2015 - Page 56

deteosten avulla – ja kalusteiden neutraalit sävyt tuovat esille tilan suunnittelussa. Aalto University Executive Educationilla saatavilla on rauhallisia vetäytymistiloja, ääntä vaimenta- taideteosten värimaailmaa. villa sermeillä rajattuja työpisteitä sekä erillisiä neuvotteluhuo- ”Myös tiloissa aiemmin olemassa olleita itämaisia mattoja on hyödynnetty eri tiloissa, joihin ne tuo- neita”, kertoo Slotte. Ekstroverttien keskus- vat vaihtelevuutta ja omaleimaisuutta”, Slotte televalle piirille taas on tarjolla avonaista Tärkeintä on liike Monitilassa pyritään aktivoimaan aivoja liikkumisen kautta. Sisustuksen voi suunnitella ” innostamaan muuhunkin kuin paikallaan istu- Sisustuksen tilaa, korkeaselkäisiä sohvia kohtaami- voi suunnitella kuvailee. sia varten sekä puolikorkeita projektitiloja ryhmätyöskentelyyn. innostamaan muuhunkin kuin paikallaan istumiseen. Täyden kympin kohtaamispaikka Aalto EE:n projekti valmistui kesällä 2014. Lähes vuosi uudistuksen jälkeen miseen: sijoittelemalla toimintoja eri pisteisiin käyttäjät saadaan liikkeelle. Aalto EE:n monitilaratkaisussa on selvää, että Aalto EE:n uusi, inspiroiva tila on onnistunut on useita erilaisia paikkoja, jotka rohkaisevat pientä tai hyvin. Siitä kertoo muun muassa se, että kaikki työpisteet ovat isompaa liikehdintää. Tiloista löytyy esimerkiksi työpisteitä tasaisesti käytössä – ja toisen kerroksen väki tulee usein teke- lyhytkestoiseen työskentelyyn ja projektiluontoiseen uurastuk- mään töitä uudempiin tiloihin, mikä edistää osastojen välisiä seen sekä ideatila luovaan kokoustamiseen. kohtaamisia. ”Liikkumista lisäävät myös puolikorkeat jakkarat ja pöy- Aalto University Executive Educationilla kiitellään projektin dät, joiden äärellä voi joko seistä tai istua. Työrauhaa sujuvuutta, johon vaikutti suuresti Kinnarpsin projektiryhmä, parantaa lokerikoiden, puhelinkoppien, kierrätys- ja kopioin- joka ymmärsi asiakkaan tarpeet erittäin hyvin. ”Toimitukset oli- titilojen harkittu sijoittelu työympäristössä”, lisää Slotte. vat ajoissa ja lopputulos oli onnistunut ja pidetty”, toteaa veto- Kinnarpsilla ajatellaan, että koska kaikilla on oma tapansa ajatella ja ratkoa ongelmia, fiksu työympäristö ottaa vastuussa ollut Elina Kaivola. Activity based work -ideologiakin on alun hienoisten epäi- erilaiset ihmistyypit huomioon. Sisään- ja ulospäinsuuntau- lysten jälkeen otettu positiivisesti vastaan. Työntekijät ovat tuneet ihmiset tarvitsevat erilaisia työympäristöjä keskittyäk- kiitelleet eri työtarpeisiin soveltuvien paikkojen runsautta – seen ja viihtyäkseen. ja erityisesti puolikorkeat Plint/Ava-ryhmät ovat olleet suo- ”Myös introvertti työskentelytapa on otettu huomioon 54 HR viesti 2/2015 siossa.