HR viesti 2/2015 - Page 52

” teellä, jossa ergonomia ja akustiikka on kohdallaan ja tarpeettomia keskeytyksiä ei tule”, Kaasinen kuvailee. Vähän toista liikkuvuutta edustaa sitten navigaattori, usein Työnteon luonteen muuttuessa myös työympäristön on muututtava. Inspiroidu tilasta Vastaavasti tilat on myös jaettu kolmeen kategoriaan: julkiseen, puolijulkiseen ja yksityiseen, riippuen siitä, voidaanko pomomies tai -nainen, joka on aina menossa tapaamiseen/ organisaation ulkopuolisia tuoda niihin. Jotkut tilat ovat intii- kokoukseen tai on työmatkalla. min kodinomaisia, jotkut avoimia ja analyyttisia – pääasia ”Navigaattorille ei tärkeätä ole niinkään oman toimipis- on, että tila tukee kulloistakin työtehtävää aktiivisesti ja inspi- teen rauha, vaan esimerkiksi se, että kun on vieraita, on joku roivasti. Martelataloon on luotu myös erilaisia toiminnallisia paikka missä ottaa heidät vastaan ja että langaton netti toimii alueita yhteistyölle, kommunikoinnille, keskittymiselle ja rau- paikassa kuin paikassa”, Kaasinen kertoo. hoittumiselle. 50 HR viesti 2/2015