HR viesti 2/2015 - Page 50

OLE KUIN KOTONASI TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEIDEN POHJALTA RAKENNETTU TULEVAISUUDEN MONITILATOIMISTO TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: MARTELA Monitilatoimisto on tullut räväkästi huonetoimistojen ja avokonttoreiden rinnalle – aikomuksenaan ei sen enempää eikä vähempää kuin osallistaa ja aktivoida työntekijät ennennäkemättömällä tavalla. Monitilatoimiston keskeisenä ajatuksena on työnteon mielek- ”Lähdimme liikkeelle jo aiemmin huolellisella määrittely- kyyden ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen, ja työntekijöi- vaiheella, jossa tutkittiin työn tekemisen tapaa, työpäivän kul- den yhdessä tuottamat näkemykset ovat tässä suhteessa ratkai- kua, vuorovaikutusta ja työntekijän liikkuvuutta sekä haastatel- sevan tärkeitä. tiin avainhenkilöitä. Suomen kenties pisimmälle toteutettu monitilatoimisto löytyy Helsingin Pitäjänmäestä, jossa Martela laittoi oman aja- Unelmien työympäristö tusmaailmansa uuteen uskoon ja päivitti Martelatalon toimin- Samalla martelalaiset joutuivat kukin kysymään itseltään, mikä not vastaamaan tätä päivää. Suunnittelupalvelupäällikkö Arja- tekee hyvän toimiston? On selvää, että työnteon luonteen Liisa Kaasinen kertoo, että muutoksen ensimmäinen aalto koet- muuttuessa myös työympäristön on muututtava. Työntekijöiden tiin jo kaksi ja puoli vuotta sitten ja toinen muutos – se isompi hyvinvointi kärsii, jos asioita ei ole ajateltu loppuun asti – tai – käynnistyi todenteolla viime syksynä. on kyllä ajateltu, mutta viime vuosituhannen puolella. Vuonna 48 HR viesti 2/2015