HR viesti 2/2015 - Page 5

2/2015 Asiantuntijapaneeli Johtamisen tila Suomessa Johtaminen Hyvän johtajan tunnusmerkit 2/2015 Kannen kuva Olli Häkämies Työ ja hyvinvointi Hyvän toimiston ominaisuudet IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi: SISÄLTÖ HINTA 14,50 EUR www.hrviesti.fi Kärsivällinen intohimo KUVA: OLLI HÄKÄMIES 10 Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi – Kärsivällinen intohimo DIGISTÄ JOKAMIEHEN LAJI? 10 Digistä jokamiehen laji? 18 Kolumni – Miksi avaintehtäviin tehdään vääriä henkilövalintoja? IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara puhuu digitalisaation läpimurrosta ja sisäisen motivaation tärkeydestä – organisaatiokaaviolla sen sijaan ei aina ole niin väliä. IBM:läisten sisäinen motivaatio on kovassa kurssissa paljolti sen takia, että työntekijät kokevat saavansa tilaa toteuttaa itseään. Oikeilla henkilövalinnoilla on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen. Väärien henkilövalintojen vaikutukset ovat pahimmillaan pitkäkestoisia ja näkyvät usein huonona tuottavuutena, kasvun hidastumisena, huonontuneena työilmapiirinä ja jopa organisaation näännyttämisenä huonon johtajuuden takia. Ann Wallén-Fodge ja Sonja Weckström-Nousiainen 2/2015 HR viesti 3