HR viesti 2/2015 - Page 49

nee. Siinäkin tilanteessa meidän on oltava uudistumiskykyisiä ja ketteriä”, Oksanen-Ylikoski korostaa. Enemmän tyytyväisyyttä – vähemmän poissaoloja Yli-Suomu toteaa, että Omniassa on kymmenen vuoden kuluessa tehty jatkuvasti paljon muutoksia. ”Nyt on pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten muutoksia viedään eteenpäin. Henkilöstöä on kuunneltu näissä asioissa.” ”Asiat menevät oikeaan suuntaan, sillä nyt kyselyissä on saatu Omnian historian parhaat työtyytyväisyystulokset – ja mukana oli myös enemmän vastaajia kuin aiemmissa kyselyissä.” Niin ikään sairauspoissaolot vähenivät 1 000 päivällä vuodessa. Nimenomaan vähennystä tuli mielenterveyskysymyksiin liittyvissä poissaoloissa. ”Ilmeisesti poissaolojen vähenemiseen on vaikuttanut se, että Omniassa on panostettu vuorovaikutteiseen johtamiseen.” Muutosprosesseja ovat Omniassa vieneet eteenpäin Riikka-Maria YliSuomu ja Tapio Siukonen. Yli-Suomun arvion mukaan poissaolojen vähentymisen myötä rahaakin säästyi 400 000 euroa. Omnian henkilöstön vaihtuvuus on pientä. Eläkkeelle jäädään keskimäärin 63,5-vuotiaana eli yleistä eläkeikää myö- keskusteluja, toiminnan suunnittelua sekä esimiesten omaa jak- hemmin. Henkilöstö kokee voivansa nyt vaikuttaa enemmän samista.” omaan työhönsä ja sen puitteisiin”, Yli-Suomu arvioi. Uusimman henkilöstöraportin mukaan Omnia tunnisti vuo- ”Esimiehiä on myös koulutettu pitämään kehityskeskuste- den 2014 aikana esimies- ja johtamisosaamisen tuen tarpeen luja. Sen jälkeen keskusteluista on ollut aiempaa enemmän ja kehitti sitä järjestelmällisesti. Johtamis- ja esimiesosaamisen hyötyä.” kehittämisen rinnalla on jatkossa tarkoitus parantaa myös henkilöstön työyhteisötaitoja vuorovaikutuskulttuurin edistämiseksi. ”Työprosesseja pitää jatkossakin kehittää selkeämmiksi. Johtamista ja henkilöstösuunnittelua on kehitettävä.” Uudenlaista avoimuutta Omnian toiminnan kehityksessä hyödynnetään kuntayhtymän johtajan Tapio Siukosen mukaan kaikkien sidosryhmien jatkuvaa osallistuttamista ja osaamisen kehittämistä. ”Toisaalta valtio suunnittelee samaan aikaan koulutustoiminnan resurssien leikkaamista. Se tuo asioihin haasteita.” ”Joka tapauksessa koulutustoimintaa tarvitaan tulevaisuu- HENKILÖSTÖ USKOO OMNIAN KEHITTYMISEEN Omnian p