HR viesti 2/2015 - Page 47

tiin alusta asti myös ulkopuolista apua. Siksi mukaan värvättiin valmennusyritys AS3, joka on erikoistunut muutosprosesseihin. “AS3 on ollut meille tietyssä mielessä tuki ja turva. Tunnistimme jo lähtötilanteessa, että tästä ei selvitä pelkästään omin voimin.” AS3 keskittyi järjestämään eläkeosaamiskeskuksen henkilöstölle kolmenlaista apua: suurempia ryhmävalmennuksia, pienryhmävalmennusta sekä henkilökohtaista tukea. Ryhmävalmennukset tarjottiin koko henkilöstölle. Pienryhmä- ja yksilövalmennuksiin pääsivät esimiehet ja muutoksen tärkeät avainhenkilöt. ”Kun esimiehet ja avainhenkilöt ottavat vastuuta ja näkevät oman roolinsa muutoksessa kirkkaasti, myös muu hen- Laatu ja luotettavuus kilöstö lähtee nopeammin mukaan”, selittää Hanna Suoranta, AS3:n Managing Partner. ”Valmennuksissa ei tarjottu valmiiksi pureskeltuja vastauksia, ja niitä emme odottaneetkaan”, toteaa Nissilä. ”Tavoitteenamme on käynnistää ihmisen oma ajatteluprosessi. Valmennuksissa haastoimme esimiehet astumaan muu- Laadunhallinta ja toimittaja-arvioinnit ISO 9001 ISO 13485 tosjohtajan rooliin. Lisäksi halusimme, että he ymmärtävät ISO 3834 miten yksittäinen työntekijä kokee muutoksen ja miten he voi- EN 1090 vat tukea hänen sopeutumistaan ja sitoutumistaan”, jatkaa Suoranta. Nina Nissilän mukaan muutos ei missään nimessä ole vielä valmis. “Peruskivi on rakennettu, mutta suurimmat haasteet ovat vielä edessä. Meidän pitää lähteä rakentamaan ajat- AQAP-2110/2120 ISO 20252 Markkinatutkimukset ISO 26362 Vastaaja paneelit telu- ja työskentelytavan muutosta siiloutuneesta asiantuntija- EN 15038 Käännöspalvelut talosta asiakasta kokonaisvaltaisesti palvelevaksi yritykseksi. Green Card ® Valmennus loi meille hyvän perustan jatkaa muutosmatkallamme.” Clean Card ® HSEQ® -toimit х