HR viesti 2/2015 - Page 37

Ester Eomois, Estonian Business Schoolin (EBS) Helsingin ja Tallinnan luennoitsija, on Baltian kovimpia johtajuusasiantuntijoita. Esimerkiksi työntekijöiden lojaliteettia ja naisten asemaa hallituksissa tutkinut Eomois näkee, että johtajat Suomessa ja Virossa kamppailevat hyvin paljon samojen haasteiden kanssa. Hän huomauttaa, että tutkimusten mukaan johtajuuden polttopisteet ovat hyvinkin vertailukelpoisia keskenään kulttuurieroista huolimatta. ”Kysymys on pitkälti siitä, miten johdat tehokkaasti; miten inspiroit ympärillä olevia ihmisiä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen; miten johdat tiimejä ja valmennat ihmisiä; ja lopuksi, kuinka johdat muutosta”, Eomois listaa. Johtajilta ei kenties koskaan aikaisemmin ole vaadittu yhtä paljon kuin nyt. Johtaminen on paitsi tietämistä ja päätöksentekoa, myös taitamista ja opettamista. Johtajan on osattava kuunnella ja ymmärrettävä lukemaansa; tiedon kerääminen ja jakaminen on johtajalle keskeinen työkalu. Hänen on ymmärrettävä organisaatiota, sen ympäristöä ja organisaation ihmisiä – ja ymmärrettävä, että alaiset ovat erilaisia. JOHTAMISEN TUTKIJA ESTER EOMOIS KAIPAA LISÄÄ NAISIA HALLITUKSIIN – JA KIPINÄÄ KULMAHUONEISIIN ” Johtajilta ei kenties koskaan aikaisemmin ole vaadittu yhtä paljon kuin nyt. Tunneälyä ja sosiaalista silmää Mutta mitkä ominaisuudet asiantuntija nostaisi ylitse muiden? Eomois vastaa, että koska liiketoimintaympäristöt ovat jatkuvassa myllerryksessä, tarvitaan johtajilta ominaisuuksia, joilla muutosta hallitaan tehokkaasti. ”Tämä tarkoittaa sosiaalista ja emotionaalista älykkyyttä. Nyt tarvitaan hyviä tiimivetäjiä, joilla on kykyä toteuttaa muutoksia.” Paperilla helppo juttu, mutta silti johtajan on vaikea välttyä TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: 123RF.COM harha-askelilta. Eomois toteaa, että suurin sudenkuoppa liittyy usein siihen, mitä alaiset pomolta oikein odottavat. Hänen mukaansa lähiesimieheltä kaivataan henkilökohtaista, operatiivista otetta ja palautetta, kun taas yrityksen johdon toivotaan puhuvan strategiasta ymmärrettävästi – ja inspiroivan joukkoja. ”Henkilöstön innostaminen on senior-tason johtajien näkökulmasta se ykkösjuttu”, Eomois lisää. 2/2015 HR viesti 35