HR viesti 2/2015 - Page 28

Entä sitten missä suhteessa johtaja tarvitsee sparrausta ja/tai mentorointia kehittyäkseen? Miten johtaja voi kehittää omaa johtamistapaansa? – Panelistit ovat yhtä mieltä Kirsti Miettinen siitä, että kunnon coach voi hyvinkin herätellä ja johdattaa yksikönjohtaja, uusien mahdollisuuksien äärelle. Välillä on hyvä että vähän Rastor Oy ravistellaan: Satu Pitkämäki kertoo kuuden viikon kurssituksesta Harvardissa, jossa johtoryhmät pantiin meditoimaan. ”Johtajat eivät voi toimia koko ajan pelkästään rutiinin ja arjen ohjauksessa”, Pitkämäki toteaa. Kirstillä on vuosien kokemus henkilöstön ja osaamisen kehittämisestä sekä koulutuksen johtotehtävistä kansain- ” Tasapainon välisissä yrityksissä löytäminen onkin kuten ABB, Nokia ja johtajan suurimpia haasteita. Sonera Smart Trust. Hän on usein ollut johtamassa organisaatioita erilaisissa muutoksissa. Ennen Rastoria hän oli mukana rakentamassa ja vetämässä Aalto-yliopiston ammatillista täydennyskoulutusta Aalto PROn johtajana. Hän on toiminut myös projektien ja eri- Unohtuiko kiitos? laisten verkostojen johtotehtävissä niin kansainvälisesti Joskus coach saa lähteä liikkeelle ihan perusasioista. Anne kuin kotimaassakin. Niemi-Hakala tietää tapauksia, joissa johtajia on pitänyt muistuttaa siitäkin, että alaisia pitää tervehtiä. Kirsi Hanhisalo on huomannut saman ilmiön: jo lapsuudessa opittu peruskohtelias ”koodisto” on syytä nostaa jälleen kunniaan. Ihmisten väliset kohtaamiset ovat antoisampia, kun ne on ankkuroitu hyvään käytökseen ja toisen kunnioittamiseen – ei siihen, kummalla on enemmän natsoja kauluslaatassa tai isompi tilipussi. Coach tai mentori voi myös auttaa johtajaa sanallistamaan työn hyviä ja huonoja puolia. Varsinkin näinä aikoina työpaikoilla on rankkaa ja johtaja tuntee sen nahoissaan myös. ”Pitäisikin kysyä, mitkä asiat ovat sellaisia, joista johtaja saa onnistumisen elämyksiä”, toteaa Kirsti Miettinen. Ainakin yksi pomoja sykähdyttävä juttu on alaisilta saatu palaute ja Miettinen itsekin myöntää, että alaiselta tullut arvostava sana lämmittää mieltä pitkän aikaa. P0M0 2.0 Kirsi Hanhisalo Entä millaisena sitten johtamisen tulevaisuus näyttäytyy kehittämispäällikkö, esimies-, johtajuus- ja panelisteille? – Johtamisen perusasiat tuskin tulevat radi- yrittäjyyskoulutukset, Markkinointi-instituutti kaalisti muuttumaan: läsnäolo, intohimo ja jatkuva opiskelu ovat varmasti kovassa kurssissa myös vastaisuudessa. Vil- Kirsi Hanhisalo on esimiestyön, johtajuuden ja linä korttina pakassa on digitaalisuus. Vuoteen 2020 men- osaamisen kehittämisen asiantuntija. Kirsin intohimona nessä voi olla, että johtajan on pitänyt oppia jakamaan ja on innovoida ratkaisuja, jotka varmistavat yksilöiden antamaan enemmän itsestään alaisilleen. Avoimen johta- ammatillisen kasvun ja organisaatioiden kilpailukyvyn juuden vastapainona vaatimustaso nousee työpaik