HR viesti 2/2015 - Page 17

paremman motivaation eteen. Kyse ei ole kertaluontoisesta kaikki kondiksessa” on siis resonoinut varsin vahvasti organi- harjoituksesta, muutokset eivät tapahdu sormia napsautta- saatiossa. Arjessa hyvinvointisuuntaus näkyy eri puolilla taloa: kou- malla; jatkuvaa hereillä oloa tarvitaan. ”Me teemme edellytykset sille, että työntekijät voivat onnis- lutusvideon voi katsoa kävelymatolla astellen ja muodikas ”power nap” onnistuu päiväunihuo- tua”, Haukkovaara linjaa tavoitteen. Ja kun ihminen kerran innostuu, häntä on vaikea pysäyttää: sitoutuneisuuden aste nousee, motivaatio kasvaa, tulokset paranevat. ”Tässä kuviossa voittaa niin yksilö, yritys kuin yhteiskuntakin”, Haukkovaara uskoo vakaasti. ”Työstään innostuneet ihmiset eivät pala ” Liian suuret neessa. Työtapoja on uudistettu siten, saappaat että kovan tekemisen ja palaverisoin- liian varhaisessa vaiheessa voivat johtaa kompastumiseen. loppuun, he saavat koko ajan uutta voimaa onnistumisistaan ja toista ihmisistä.” nin väliin ujutetaan ”välitunteja”, jotta ihmiset ehtivät vetää henkeä ja tarkistaa vaikka sähköpostit kaikessa rauhassa – etteivät kaikki tihrusta viestejä kännyköistään pitkin kokousta. Ja sitten on koulutus. Haukkovaaran mukaan IT-ala menee eteenpäin sen verran vauhdikkaasti, että Porukka iskussa Kuluva vuosikymmen on ollut IBM:llä hyvä, jos ajatellaan hen- vuotuinen minimikoulutuksen määrä on 40 tuntia. ”Ja se on se absoluuttinen minimi, jolla pysyy ylipäänsä kilöstön kukoistamista/vointia: sairauspoissaolojen määrä mukana”, hän täsmentää. Haukkovaara luotsaa asiantuntija- on vähentynyt vuosi vuodelta. Ja vaikka talossa on avokäti- organisaatiota, jossa tehdään tietotyötä – ja kaikilla on vahva nen työterveydenhuolto, siihen käytettyjen eurojen absoluutti- halu kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Kunnianhimoisille nen määrä laskee jatkuvasti. Toimitusjohtajan viesti ”pidetään ja lahjakkaille ihmisille räätälöidään hyviä ylenemismahdolli- 2/2015 HR viesti 15