HR viesti 2/2015 - Page 14

”Esimerkiksi mobiililaitteissa sovellukset olivat vielä kolme vuotta sitten varsin vaatimattomalla tasolla ja nyt ne ovat Mahdollisuuksia on esimerkiksi digiavusteisessa terveydenhuollossa tai vakuutuspalvelujen automatisoimisessa. Hauk- täyttä mainstreamia.” Samalla melkein kovaara kuitenkin huomauttaa, että jo uskotaan, että koodinpätkiä tehtaile- kun digi tulee isosti taloon, raken- malla ratkeaa mikä tahansa ongelma – ja IBM:n kaltaisen yhtiön sana todella painaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. ”Toki nähtävissä on myös ylilyöntejä, sillä ei mikään yksittäinen asia riitä ratkaisemaan edessämme olevia haasteita kan- ” Talentin identifiointi ja henkilökohtainen kehittyminen ovat IBM:n yrityskulttuurin kulmakiviä. sakuntana, vaan siihen tarvitaan laajempaa tarkastelua”, Haukkovaara pohtii. ”Me esimerkiksi julkistimme oman Smarter Planet -ohjel- teet saattavat mennä uusiksi. Digitalisoitumisen pitää mennä luihin ja ytimiin, mikäli halutaan oikeita tuloksia – ”pienellä pintaremontilla” ei kovenevassa kilpailussa menesty. Kiihdytys ja äkkipysähdys Emo-IBM on oppinut muutoksesta yhtä ja toista yli satavuotisen taipaleensa aikana – ja Suomen-konttorillakin on ikää mamme jo 2008, aikana jolloin moni nykyinen -ismi oli vasta kohta jo 80 vuotta. Kolmekymmentä vuotta talossa ollut Hauk- tulevaisuutta. Suomen tasolla puhe älykkäämmästä toimin- kovaara tunnistaa useammankin aikakauden oman työuransa nasta tarkoittaa sitä, että haluamme auttaa suomalaisia yri- varrelta. Kun nuori insinööri liittyi IBM:n riveihin marraskuussa tyksiä menestymään sekä paikallisesti että globaalissa kilpai- 1985, yhtiö oli rajussa nosteessa. Koko 80-luvun lopun tun- lussa”, hän summaa. tui, että IBM muuttaa kullaksi liki kaiken mihin koskee. Hauk- 12 HR viesti 2/2015