HR viesti 2/2015 - Page 20

KOLUMNI Ann Wallén-Fogde, Senior Partner, Executive Coach Sonja Weckström-Nousiainen, Senior Partner, Executive Coach Leader Potential Group Oy ann@leaderpotentialgroup.com sonja@leaderpotentialgroup.com Ann ja Sonja ovat Leader Potential Group Oy:n Senior Partnereita ja johdon coacheja. He ovat toimineet henkilöstönkehittämisjohtajina globaaleissa organisaatioissa ja heillä on yli 20 vuoden kansainvälinen liiketoiminta ja HR kokemus. MIKSI AVAINTEHTÄVIIN TEHDÄÄN VÄÄRIÄ HENKILÖVALINTOJA? Talouskriisin ja hitaan kasvun aikakautena on entistä tärkeäm- massa olevia käsityksiä ja näkemyksiä uskomme, että HR voi pää varmistaa, että organisaatiossa on avainhenkilöitä ja tuoda paljon lisäarvoa ja vaikuttaa valinta- ja päätöksenteko- seuraajakandidaatteja kriittisiin tehtäviin. Henkilöitä, joilla on prosessien laatuun merkittävästi. kykyä navigoida ja ohjata liiketoimintaa kasvavassa muutok- Usein yrityksillä on melko hyvä käsitys avainhenkilöiden sessa ja kiristyneessä kilpailussa. Oikeilla henkilövalinnoilla suorituskyvystä, mutta pätevyys ja työkalut arvioida henkilön on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen. kehityspotentiaalia puuttuvat. Tämän arvioimiseen tarvitaan Väärien henkilövalintojen vaikutukset ovat pahimmillaan pit- usein ulkopuolista apua. käkestoisia ja näkyvät usein [ۛۘH[