HR viesti 2/2013 - Page 64

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ”KULTTUURI SYÖ STRATEGIAN AAMUPALAKSI”* Kulttuuristrategia on kokonaisvaltainen näkökulma johtami- na on syventyä näihin molempiin seen. ”Yrityskulttuurin tulee olla jokaisen yrityksen johtoryh- parhaiden työpaikkojen peruski- män agendalla. Yrityksen strategiat toteutuvat vain, jos yritys- vijalkoihin, luottamuspääomaan kulttuuri on tehtyjen valintojen kanssa linjassa. Tästä johtuen ja Giftwork-malliin”, lupaa Päivi organisaatioiden tulee olla tietoisia kulttuuristaan sekä johtaa Partanen. Journey-valmennuksen aikana ja rakentaa sitä tietoisesti ja systemaattisesti joka päivä kaikilla organisaation tasoilla,”, selventää Great Place to Work ei kuunnella valmentajan mono- Institute Finland:n toimitusjohtaja Panu Luukka. logia, vaan dialogin, videoiden, Toisin kuin usein kuulee sanottavan, yrityskulttuuria voi- tarinoiden ja tehtävien avulla he- daan johtaa, jos se on tietoinen ja haluttu teko. Great Place rätetään oivalluksia siitä, miten to Work Institute on kehittänyt tätä tarvetta tukemaan johtami- asioita työpaikoilla voidaan teh- sen avainhenkilöille suunnatun Journey! -valmennuskonseptin. dä hieman toisin. ”To Do -listalle ”Journey on nimensä mukaisesti matka merkityksellisen yritys- ei ole tarkoitus kasata lisää asioi- kulttuurin rakentamiseen. Konseptin aikana käydään läpi kult- ta, vaan pohtia, MITEN nykyisiä käytäntöjä voisi tehdä toi- tuurin johtamisen yhdeksän osa-aluetta käytännönläheisesti, sin.” arkeen sovellettavien esimerkkien ja harjoitusten kautta”, ker- Yrityskulttuuria ei rakenneta projektilla, vaan se on pit- too valmentaja Päivi Partanen Journey! -valmennuskonseptia käjänteinen tapa toimia arjessa. Journey-valmennuksen tuke- Suomessa toteuttavasta valmennusyritys Corendosta. na olevat materiaalit ja toiminnan suunnittelun työkalut autta- Great Place to Work Instituten tutkimukset yli 25 vuoden ajalta osoittavat, että parhaat ja tuloksellisimmat yrityskulttuu- vat soveltamaan opittuja asioita oman työpaikan arkeen välittömästi. rit rakentuvat ennen kaikkea luottamukselle ja niin kutsutulle Giftwork-mallille. ”Journey-valmennuskonseptin päätavoittee- * talousguru Peter Drucker OHJE HYVÄÄN KAHVITAUKOON Jotta keskittymiskyky säilyisi tehokkaana, tarvitaan taukoja. sä muualla pidetään taukoja, vietetään siestaa tai nautitaan il- Itse asiassa ihmisen elimistö kaipaa hengähdyshetkeä jo puo- tapäiväteetä, suomalainen suuntaa kahvitauolle. lentoista tunnin yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen. Siinä, mis- Vaikka työelämän tahti kiihtyy, kahvitauoista halutaan pitää kiinni. Ja se myös kannattaa. Mikä auttaisikaan paremmin jaksamaan kiireessä? Kahvitila saadaan viihtyisäksi pienilläkin asioilla. Kahvitarvikkeiden keskittäminen siististi samaan paikkaan lisää työviihtyvyyttä ja edesauttaa huomaamaan, mikäli jotain oleellista puuttuu. Mukit, sokerit, sekoitustikut ja teet sijoitetaan luontevasti kahvilaitteen yhteyteen Paulig Kahvimoduuliin. Lukittava alakaappi toimii käsivarastona kahvitustarvikkeille. Kahvimoduulien koko kasvaa 900 mm:stä aina 450 mm kerrallaan. Kahvipistekokonaisuus suunnitellaan asiakkaan tilan ja tarpeiden mukaan. Lisätietoja: www.vendor.eu/fi/tarjoilukalusteet Hyvä kahvitauko 1. Pidä kahvitauko työtilan ulkopuolella. 2. Juo kahvi muiden seurassa. 3. Ota rennosti ja muista huumori. 4. Pyri unohtamaan työ hetkeksi – älä kiirehdi. 5. Älä puhu työasioista, jos niin ei ole sovittu. Lähde: Pauligin kahvitauot ja kahvinjuonti työpaikalla -tutkimus 62 HR viesti 2/2013