HR viesti 2/2013 - Page 63

NÄIN ON OIKEASTI MAHDOLLISTA OPISKELLA TYÖN OHESSA! Opiskelijapalaute tiivistää hyvin konseptimme: koska Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on erikoistunut etä- ja verkkovälitteiseen opetukseen, ei opiskelun takia tarvitse ottaa vapaata töistä, vaan opiskelu onnistuu työn ohella, oman aikataulun Satu Helin, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja, SHJ, TtT. mukaan kotoa käsin, vaikkapa verkkotehtäviä tehden. Verkkovälitteiset etäopinnot ovat näin myös työnantajalle vaihtoehto tukea henkilöstönsä osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia. Lähes 50 oppiaineen tarjonnassa on runsaasti opintoja, jotka lisäävät työssä tarvittavaa osaamista. Motivaatio opintojen suorittamiseen pysyy korkealla, koska teoriaa ja tutkimusta pääsee soveltamaan suoraan työelämän haasteisiin esimerkiksi organisaation kehittämishankkeen tiimoilta tai perehtymällä mentorointiin. Opiskelusta hyötyy näin myös työnantaja! Vaikka opiskelu onkin etä- ja verkkopainotteista, on aina saatavilla myös ohjausta, ja opiskelija saa suoritteistaan kannustavaa palautetta opettajalta. Ilmoittautuminen ja opiskelun aloittaminen on mahdollista suurimmassa osassa oppiaineita ympäri vuoden ja vuorokau- tutkintotavoitteisesti, jolloin opiskelija voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella osallistumatta valintakokeisiin. den. Opiskella voi myös kesällä. Perusopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Useissa oppiaineissa voi opiskella myös Lisätietoja: www.avoin.jyu.fi LIIKETALOUDEN AMMATILLISET TUTKINNOT TAIPUVAT YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN TARPEISIIN Hyrian eri alojen tutkintoja, tutkintojen osia ja koulutusmoduu- pisopimustoimiston ja Tokmanni Akatemian kanssa on varmista- leita voidaan yhdistellä ja valita joustavasti henkilöstökoulutuk- nut että toteutukset vastaavat Tokmannin tarpeita ja odotuksia. sen tarpeisiin. Hyria koulutus Oy ja Tokmanni-konserni rakensivat yhdes- Hyria ja Colosé Finland käynnistivät koulutusyhteistyön myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon toteutuksessa Colosélai- sä myymäläketjuille suunnatun myynnin ammattitutkinnon. Lä- sille. On tärkeää, että Suomessa jo 45 vuotta toimineen sveitsi- hipäivillä jokaista aihealuetta alustaa myös Tokmannin asian- läisen Colosé -kosmetiikkasarjan maahantuojaorganisaation ta- tuntija. Näin saatiin Tokmannille ajankohtaiset asiat kulkemaan voitteet ja arvot näkyvät koulutuksen sisällössä ja toteutukses- punaisena lankana läpi koulutuksen ja sisältö lähemmäksi jo- sa. Colosélaisilla on mahdollista tehdä merkittävä ura kosmetii- kaisen työtä. Myyjille on ollut ajattelua avartavaa tutustua lo- kan parissa ja sitä tu