HR viesti 2/2013 - Page 60

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. BISNESPÄIVÄT KÄYNNISTÄÄ SYKSYN MESSUKESKUKSESSA KUVA: SUOMEN MESSUT / KIMMO BRANDT Syksyisin Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä toimistoja kokousalan tapahtumakokonaisuus vaihtaa nimensä Bisnespäiviksi. Seuraavan kerran Bisnespäivät järjestetään 4.–5.9.2013. Tapahtuma kokoaa liikelahjoista, kokouksista ja tapahtumista, toimistotarvikkeista ja henkilöstöasioista päättävät ammattilaiset tutustumaan alan uutuuksiin ja palveluihin. Aikaisemmin tapahtumat järjestettiin S&A-päivät, CORE Congress&Events, GIMME Liikelahjat ja OFFICE Toimisto & ICT -nimisinä. Nyt Bisnespäivät kokoaa yhden kattonimen alle kaikki neljä tapahtumaa. Nimenmuutokseen päädyttiin, jotta Näytteilleasettajat esittelevät muun muassa kokous- ja nimi kuvaisi paremmin tapahtumakokonaisuuden monipuolista kongressipalveluja, toimistokalusteita- ja tekniikkaa, kokous- tarjontaa eri alojen ammattilaisille. paikkoja, yrityslahjoja ja markkinointipalveluja. Uutuutena Nimenmuutoksen lisäksi tapahtuma uudistuu sisällöltään ja ohjelmatarjonnaltaan. Bisnespäivät saa uuden, modernin il- messuilla on lisäksi työhyvinvointi- ja ergonomia-alue. Bisnespäivät on tarkoitettu erilaisten toimistotuotteiden- ja meen sekä tarjoaa maksuttomia, laadukkaita luentoja ja pu- palveluiden sekä liikelahjojen ostopäättäjille, yritystilaisuuksi- heenvuoroja uudistetuilla ohjelma-alueilla. en, kokousten ja kongressien järjestäjille sekä henkilöstöasiois- Bisnespäivien aikana kävijöillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksissa ja tutus- ta, koulutuksesta ja rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Tapahtuman järjestää Suomen Messut. Messukeskuksessa tumalla näyttelytarjontaan sekä tavata uusia ja vanhoja kolle- järjestetään samaan aikaan myös Mainostajien liiton tapah- goja. Tapahtuman sisällöllisen uudistumisen lisäksi Bisnespäi- tuma Mainontapäivät 4.9. sekä pakkausalan tapahtumakoko- vät saa myös uudistetut puitteet: Helsingin Messukeskuksessa naisuus PacTec, FoodTec, GrafTec ja PlasTec 3.–5.9.2013. tehdään kesän 2013 aikana mittava remontti yleisiin tiloihin, pohjoiseen sisäänkäyntiin ja ravintolamaailmaan. Lisätietoja: www.bisnespaivat.fi FOLKHÄLSAN EDISTÄÄ KANSANTERVEYTTÄ KOKONAISVALTAISEN HENKILÖSTÖNOHJAUKSEN TUELLA Suomen ruotsinkielisillä alueilla toimiva yleishyödyllinen so- Henkilöstöhallinnon sähköisellä työpöydällä käsitellään muun siaali- ja terveysalan järjestö kehittää ja tehostaa toimintaansa muassa poissaolotietoja, koulutuksia, työsopimuksia, kehityskes- yhteenliitetyn palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon ja rapor- kusteluita ja henkilöstötilinpäätöksiä. Verkkopalvelut tuottavat tie- toinnin avulla. toa tehokkaasti sekä esimiehille että Folkhälsanin hallinnolle. ”Helpotamme HRM-ratkaisun avulla etenkin noin sadan HRM-ratkaisun hankintaa pohdittiin Folkhälsanissa useita esimiehen toimintaa ja tiedonsaantia. Myös taloudelliset hyö- vuosia. Henkilöstönohjauksen kasvavat haasteet päätettiin lopul- dyt ovat huomattavat. Keskitetyn palkanlaskennan ja ohjelmis- ta ratkaista Mepco Oy:n kehittämän HRM-ratkaisun avulla. toratkaisun avulla säästämme noin 1,5 henkilötyövuotta”, Folkhälsanin henkilöstöpäällikkö Cecilia Ehrnrooth kertoo. Järjestelmällä lasketaan noin 1 500 henkilön palkat emo- ”Mepcon ratkaisu osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi etenkin kaiken kattavan toiminnallisuutensa, helppokäyttöisyytensä sekä monikielisyytensä ansiosta. Hanke on käynnistynyt mainios- yhtiössä, järjestössä ja useissa yrityksissä. Folkhälsanin ratkai- ti. Mepcon palvelu on ollut ystävällistä, asiantuntevaa ja tarpei- sussa huomioidaan viisi työehtosopimusta sekä kielinä ruotsi, tamme kuuntelevaa”, Ehrnrooth kiittelee. suomi ja englanti. Pääkielenä on ruotsi. Työaikatoteutumat tuodaan palkanlaskentaan tuntiseurantajärjestelmästä. 58 HR viesti 2/2013 Lisätietoja: www.mepco.fi