HR viesti 2/2013 - Page 59

MITEN TUNNISTAT JA JOHDAT YRITYKSESI INNOVAATIOVERKOSTOJA? TEKSTI: TUOMO UOTILA, TKT, PROFESSORI, LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, LAHTI SCHOOL OF INNOVATION Nykyään yritysten innovaatiotoimintaa toteutetaan myös osana avoimia verkostokumppanuuksia, ei vain suljetuilla tuotekehitysosastoilla, kuten aiemmin. Toisaalta, vaikka yritysten avoimuus ja halukkuus toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa innovaatioiden aikaan saamiseksi näyttääkin kasvaneen, ei innovaatiotoiminnan koko kuva välttämättä ole näin yksinker- luksia yhteistyöhalukkuus ja yrityksen avoimuus voi merkittä- tainen. västi vähentyä. Kun yritysten innovaatiotoimintaa tarkastellaan yksittäisi- Näin ollen verkostokumppaneiden kannalta tarkasteltu- nä innovaatioprosesseina, jotka koostuvat innovaatioproses- na samakin yritys saattaa näyttää jonkin tietyn innovaatiopro- sin alkupäästä, ns. konseptointivaiheesta ja varsinaisesta tuo- sessin kyseessä ollessa erittäin avoimelta yhteistyökumppanil- te- tai palvelukehitysvaiheesta, havaitaan, että yritysten avoi- ta, kun taas jokin toinen innovaatioprosessi on saattanut ede- muus suhteessa sen verkostokumppaneihin saattaa vaihdel- tä siihen vaiheeseen, että yritys voi lähes kokonaan ”sulkeu- la suurestikin sen mukaan, missä vaiheessa tarkasteltu yksittäi- tua itseensä”. Tällainen yksittäisen innovaatioprosessin kehitys- nen innovaatioprosessi on. Innovaatioprosessin alkupäässä, vaiheesta johtuva avoimuuden ja yhteistyöhalukkuuden vaihte- kun varsinaisen innovaation aikaansaaminen saattaa ajallises- lu luo omat haasteensa pitkäjänteiselle verkostoyhteistyölle ja ti olla monienkin vuosien päässä, yritykset ovat usein hyvinkin sen johtamiselle. halukkaita toimimaan verkostomaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, jopa kilpailijoidensa kanssa. Innovaatioprosessin ede- Lisätietoja: www.lut.fi/lut-lahti-school-of-innovation, tessä kohti yhä konkreettisempia tuotoksia ja kaupallisia sovel- www.lut.fi/executive VIRKISTYSTÄ JA KOKOUKSIA KULLO GOLFIN KARTANOYMPÄRISTÖSSÄ Porvoossa Kulloon kartanon alueella sijaitseva Kullo Golf tarjoaa puitteet niin ruuhkattomalle golfkierrokselle kuin maittavalle illalliselle. ”Kullo Golfissa on hyvä viettää aikaa tiimin, perheen sekä ystävien parissa. Pystymme myös järjestämään esimerkiksi yrityksille erilaisia tapahtumia, joko golfin kanssa tai ilman”, toimitusjohtaja Antti Hiltunen sanoo. Kartanoalueen ympäröimä golfkenttä on monivivahteinen. ”Haluamme, että golfkenttämme on kiireetön ja laadukas”, Hiltunen luonnehtii Kullo Golfin toimintaperiaatteita. Kulloossa on yrityksille erilainen kokousympäristö. Käytettävissä on muun muassa kolme kokoustilaa: kabinetti 12 hengelle, takkahuone 32 hengelle sekä iso ravintolasali sadalle hengelle. säksi on mahdollista yöpyä korkeatasoisissa mökeissä. Kulloon ”Klubirakennuksessa tarjoillaan aamusta iltaan perinteistä klubi- kartanolla on majoitusta varten kaksi hotellimökkiä. ”Teemme ruokaa. Tilauksesta saadaan ruoka-annoksia isoillekin ryhmille”, yhteistyötä myös Haikon Kartanon kanssa” mainitsee Hiltunen. Hiltunen lupaa. Kullo Golfin verkkokaupasta on mahdollista ostaa muun muassa ravintolapalveluita, opetuspalveluita sekä lahjakortte- Retkeilyä ja majoitusta ja. Tarjolla on niin golfia kuin muutakin ulkoilua. Kullo Golfin ympäristössä on kaunista luontoa ja hyviä retkeilymahdollisuuksia. Li- Lisätietoja: www.kullogolf.fi 2/2013 HR