HR viesti 2/2013 - Page 57

Huhtikuun lopussa on vuorossa Vaikuttamis- ja neuvottelu- taminen, talent management ja osaamisen kehittäminen. Näi- taidot HR-työssä. Teemoina ovat HR:n vaikuttavuuden tehosta- hin teemoihin tulemme pureutumaan vastaisuudessa”, kertoo minen esimiesvuoropuhelussa, HR:n koko osaamisen valjas- Liimatainen, jolla on jatkuvasti tuntosarvet pystyssä uusien, taminen esimiesten ja johdon käyttöön sekä X-, Y- ja Z-suku- kiinnostavien esiintyjien varalta. Sekä kotimaan että kansain- polven esimiesten erilaiset odotuk- välisten asiantuntijoiden kartoitus on set HR:lle. aikaa vievää työtä, hän myöntää. ”Esimiehiltä vaaditaan koko ”Valmentajilta olemme toivoneet ajan parempaa viestintäosaamista nimenomaan pöytäkuntakohtaisia ja me lähestymme tätä aihetta mah- workshoppeja, ja he ovat tämän dollisimman monipuolisesti”, Liima- toiveen toteuttaneet erittäin tainen summaa. hyvin.” ”Työtä helpottaa, että saan eri sidosryhmiltä hyödyllisiä vinkkejä siitä, kuka kannattaisi pyytää seminaariin puhumaan.” HR:n läpimurto Brändi kuntoon Wanhan Sataman tiimi uskoo, että ”Kevätlukukauden” päättää kesä- HR Werkosto365-seminaarit osuvat kuun seminaari Uuden ajattelun työnantajabrändi. Tässä seminaarissa tapetilla ovat työnhakijat HR-viestinnän asiakkaina juuri oikeaan aikaan. ”Nyt eletään siinä määrin hankalaa aikaa, että HR:n rooli ja työnantajabrändäyksen tulevaisuus. Seminaarissa kysytään yrityksissä tulee väkisinkin korostumaan”, Peräkylä pohtii. Fir- onko, työnantajabrändi samalla tuotebrändi – ja mihin tarkal- moissa porukka on kovilla ja taitava henkilöstöjohtaminen voi leen ottaen HR voi vaikuttaa ja millä aikavälillä? pelastaa paljon. ”Kesäkuun seminaari antaa paljon eväitä positiivisen työnantajakuvan rakentamiseen”, arvioi Peräkylä. Tuottaja Liimataista työllistää jo tulevan ”lukuvuoden” suunnittelu. Wanha Satama on teettänyt tutkimuksen selvittääkseen, mistä asioista HR-väki haluaisi kuulla enemmän tulevaisuudessa. ”Kolme eniten kiinnostavaa aihepiiriä ovat suorituksen joh- ”Yhä enemmän ajatellaan myös, että HR ei ole vain oma erillinen osastonsa jossain, vaan sen tehtävänä on jalkautua joka puolelle”, lisää Liimatainen. Keväällä luvassa on myös pieniä teknisiä parannuksia verkkopuolelle, kun nettifoorumin käytettävyyttä parannetaan entisestään. 2/2013 HR viesti 55