HR viesti 2/2013 - Page 53

ONNISTUNUT KOKOUSPÄIVÄ TARJOAA JOTAIN UUTTA, JOTAIN VARMAA JA JOTAIN SINISTÄ EKSTRAA TEKSTI: LAURA LAAKSO KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTON MATERIAALIPANKKI / TIMO NIUKKANEN ”Kun yritys varaa kokoustilat omien toimitilojensa ulkopuolelta, on se aina aikamoinen satsaus niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisestikin.” Kun yritys tänä päivänä päättää järjestää sisäisen kokouk- suuri merkitys, toimivalla logistiikalla kun säästetään sekä sen omien toimitilojensa ulkopuolella, on useimmiten kysees- aikaa että rahaa. sä tarve irtiottoon arkirutiineista. Omat hyvin toimivat ja tur- Sopivan sijainnin, virikkeellisen ympäristön ja takuuvar- valliset tiimitilat halutaan vaihtaa hetkeksi toisenlaiseksi mie- man kokoustekniikan lisäksi tyytyväisyyden hyrinää ja ko- lenmaisemaksi ja kerätä työväki yhteen, kenties uudenlaisten kousmotivaatiota kasvattavat toki myös kokouspaikan tar- ryhmäytymisten ja tuoreiden aivoitusten aikaansaamiseksi. joama herkullinen ruoka sekä vetovoimainen oheisohjelma. Vaikka yhä useampi konttorirakennus ja toimitila onkin ”Kun yritys varaa kokoustilat omien toimitilojensa ulko- tänä päivänä ajan henkeen remontoitu tai peräti uudisraken- puolelta, on se aina aikamoinen satsaus niin taloudellisesti nus innovatiivisine monitoimitiloineen, miljöön vaihdos on toi- kuin ajankäytöllisestikin”, muistuttaa Kokoushotelli Gustave- sinaan toimivaksi todettu keino jo h