HR viesti 2/2013 - Page 48

IMPROVISAATIO AVAA VUOROVAIKUTUKSEN SOLMUT TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVAT: OMNIAN AIKUISOPISTO Improvisaatio tuo useimmille mieleen suursuosion saavuttaneen Putouksen kaltaiset lavashowt. Tämä mielikuva on kuitenkin vain osatotuus, sillä improvisaation keinoin voidaan myös luotsata työyhteisöjä kohti toimivampaa vuorovaikutusta. Improvisaatioteatteri Stella Polariksen kouluttajakaarti koos- ”Taustalla on ajatus, että ihmiset voivat nähdä toistensa toi- tuu liki paristakymmenestä näyttelijästä, jotka osaavat asiansa. mintatavat, mielipiteet ja ideat esteinä tai mahdollisuuksina uu- Hauskoja tilanteita piisaa, kun vaikeat asiat nostetaan pöydäl- den oppimiseen. Tiedostamalla oman ilmaisutapansa ja käyttä- le pilke silmäkulmassa. Näyttelijä ja kouluttaja Elina Stirkkinen mällä sitä optimaalisesti voi parantaa vuorovaikutuksen tasoa, sanoo ilon kuuluvan keskeisesti improvisaatioon. Se on moti- vähentää ja hallita vaikeita kanssakäymistilanteita sekä tehostaa oman viestinnän läpimenoa. Tavoit- vaatiota ja oppimista kiihdyttävä elementti. Kun keho, mieli ja tunteet ovat mukana, tulee oppimiskokemuksesta kokonaisvaltaisempi. ”Koulutustemme tavoitteena voi ”Hauskoja tilanteita piisaa, kun vaikeat asiat nostetaan pöydälle pilke silmäkulmassa.” teena on antaa osallistujille konkreettisia työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen”, Stirkkinen selventää. Konsultin tai terapeutin rooliin imp- olla esimerkiksi esiintymistaidon pa- rovisaatiokouluttajat eivät kuitenkaan rantaminen, asiakassuhdeviestinnän kehittäminen tai hyvinvoivan työilmapiirin rakentaminen”, Stirk- lähde. Stella Polaris pysyy tiukasti improvisaation ja vuorovaiku- kinen sanoo. tuskoulutuksen maailmassa. Siinä riittää Stikkisen mukaan riittä- Stella Polaris on perustettu 20 vuotta sitten. Stirkkinen on ollut mukana 90-luvun puolivälistä lähtien. Improvisaatioteatteri västi työsarkaa. ”Meiltä tilataan käytännössä rakentavaan vuorovaikutuk- kehitti improvisaatiokoulutuksen, joka perustuu Keith Johnstonen seen liittyviä koulutuksia ja vaikkapa luovuuskoulutuksia, mut- 80-luvulla kehittämään rakentavan vuorovaikutuksen metodiin. ta teemme toki myös puhtaita viihdekeikkoja. Olemme avoimia 46 HR viesti 2/2013