HR viesti 2/2013 - Page 47

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma [ Miten johtaa sellaista, mitä ei voi nähdä? ] Käynnistyy huhtikuussa 2013 Lahdessa Soveltuu LUT eMBA:n teemaopinnoiksi Hankintatoimen johtaminen [ Yrityksen arvokkain lenkki ] Käynnistyy huhtikuussa 2013 Lahdessa Soveltuu LUT eMBA:n teemaopinnoiksi LUT eMBA [ Yksilöllinen valinta ] Tietojohtaminen, Hankintojen johtaminen, Innovaatiojohtaminen Voit aloittaa opinnot työn ohessa heti HR-viestin lukijoille 500 €:n alennus Tietojohtamisen ja Hankintatoimen johtamisen ohjelmahinnoista. Ilmoittautuminen 22.3. mennessä koodilla HR-viesti Olemme mukana Esimies ja henkilöstö -messuilla 20.–21.3.2013 Helsinki Lisätietoja: www.lut.fi/executive OSASTO 4d3 LUT Executive and Professional Education Samanaikainen kipu eri puolilla liikuntaelimistöä ennustaa vahvasti pitkiä sairauspoissaoloja Miten voit parantaa työhyvinvointia 15 minuutissa? Työterveyslaitoksella ja Terveyden ja hyvinvoinnin Miten parantaisit omaa ja muiden laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin työssä työhyvinvointia, jos sinulla olisi 15 mi- käyvien suomalaisten kipuja niska-hartiaseudussa, nuuttia käytettävissäsi? 15 minuuttia yläraajoissa, alaselässä ja alaraajoissa ja seurat- -palstalla Työterveyslaitoksen asiantun- tiin heidän sairauspoissaolojensa kehitystä seitse- tijat pohtivat sitä, miten voitaisiin saa- män vuoden ajan. Verrattaessa henkilöihin, joilla da vartissa parempi työelämä. ei ollut kipuja, yksi tai kaksi kipualuetta kaksinker- Ensimmäisen vartin idean tarjoilee taisti, kolme kipualuetta kolminkertaisti ja neljä ki- Työterveyslaitoksen toiminta-alueen pualuetta nelinkertaisti riskin kuulua ryhmään, jolla johtaja Guy Ahonen. Hänen mukaan- oli runsaasti vähintään kymmenen arkipäivää kes- sa työpaikan työhyvinvointi paranee täneitä sairauspoissaoloja seuranta-aikana. pysyvästi, kun sen johto päättää ot- Tieteellinen julkaisu Eija Haukka, Leena Kaila-Kangas, taa työterveystilinpäätöksen käyttöön. Anneli Ojajärvi, Helena Miranda, Jaro Karppinen, Eira Viikari- Päätöksen tekeminen kestää Ahosen Juntura, Markku Heliövaara, Päivi Leino-Arjas. Pain in mukaan vähemmän kuin 15 minuuttia. multiple sites and sickness absence trajectories: a prospective study among Finns. Pain 2013;154:306-12.Epub 2012 Työterveyslaitoksen 15 minuuttia -palsta löytyy Nov 15. (doi:10.1016/j.pain.2012.11.03) osoitteesta: www.ttl.fi/fi/15_minuuttia 2/2013 HR viesti 45