HR viesti 2/2013 - Page 46

Palstan aiheena on työterveys. SELKÄRANKA Työolobarometri: Mahdollisuudet oppia työpaikalla parantuneet Palkansaajan mahdollisuudet oppia ja osallistua koulutukseen työpaikalla ovat lisääntyneet viimeiset kymmenen vuotta. Suurin osa palkansaajista mieltää työpaik- SITEERATEN kansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita, ilmenee vuoden 2012 Työolobarometrin ennakkotiedoista. Julkinen sektori panostaa työssä oppimiseen ja koulutukseen osallistumiseen selvästi enemmän kuin yksityinen. Yli puolet palkansaajista (57 %) osallistui työnantajan maksamaan koulutukseen viime vuonna. Osuus on noussut 2000-luvun alusta Suomalaisten työ- ja eläkeurat pidentyneet Suomalaisten työurat ovat 2000-luvulla pidentyneet. Viime vuosikymmeninä kuitenkin myös eläkkeellä olo- kymmenellä prosenttiyksiköllä. Koulutuspäivien lukumäärä on sen sijaan jonkin verran laskenut. Ylemmät toimihenkilöt mieltävät mahdollisuutensa uuden oppimiseen selkeästi paremmiksi kuin alemmat toimihenkilöt tai työntekijät. ajat ovat kasvaneet. Työntekijöiden Käsitys esimiehistä myönteinen ja toimihenkilöiden eläkkeellä oloajat Esimiestyössä tasapuolinen kohtelu ja tuen saa- poikkeavat yllättävän vähän toisistaan. Eläketurvakeskus mittasi suomalaisten toteutuneita työuria eläkevakuutetun työskentelyn perusteella. Vuonna 2011 toteutunut työura oli keskimäärin 32,5 vuotta kaikista eläkkeelle siirtyneistä laskettuna. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä työura on ollut keskimäärin 25,4 vuotta pitkä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden toteutunut työura on ollut pituudeltaan lähes 36 vuotta. minen ovat useimmiten kohdallaan. Reilusti yli 80 prosenttia palkansaajista arvioi esimiehen kohtelevan työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti (85 %), kysyvän mielipidettä alaisiaan koskevissa päätöksissä (84 %) sekä antavan \