HR viesti 2/2013 - Page 45

KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / COMMA IMAGE OY Kokouksia ja tapahtumia yrityksille Tuusulanjärven rannalla Tarjoamme upeat puitteet ja palvelut erilaisille tapahtumille luonnonkauniissa miljöössä. Huolehdimme niin makuaisteja hivelevistä ruokailuhetkistä, innostavista ohjelmanumeroista kuin majoituksestakin. Kaikki palvelut hoituvat suoraan myyntipalvelustamme puh. (09) 2737 555, sales@gustavelund.fi Kaikki yhdessä – Gustavelund Kokoushotelli www.gustavelund.fi ”Hyvinvointianalyysien Metsäniemi kertoo oman henkilöstön vakuuttuneen hyvinvointianalyysillä saaduista luotettavista ja valideista tuloksista sekä menetelmän helppo- tulokset nostavat esiin sä olevilla mittareilla on voitu tunnis- muutostarpeita yksilön lisäksi taa tehokkaasti sairauden riskitekijöi- myös organisaation, osaston tä. Hyvinvointianalyysi kuitenkin herät- tai tiimin toimintatavoissa.” tää asiakkaamme uudella tavalla puut- käyttöisyydestä. Metsäniemi pitää tär- tumaan näihin riskitekijöihin. Kun elin- keänä myös sitä, että Firstbeat kehittää analyysiä aktiivisesti. ”Analyysien tarkkuus on parantunut koko ajan, mikä on tapoja muutetaan vähitellen, muutokset ovat pysyvämpiä.” Metsäniemen mukaan hyvinvointianalyysien tulokset nos- meille tärkeää. Joitakin mittauksen antamia tuloksia ei ole pys- tavat esiin muutostarpeita yksilön lisäksi myös organisaation, tytty vielä selittämään, mutta jatkossa saamme varmasti näi- osaston tai tiimin toimintatavoissa. Hyvinvointianalyysien tulok- hinkin vastauksia. Esimerkiksi vielä on avoinna se, miksi joilla- sia tarkastellaankin laajemmassa mittakaavassa asiakasyrityk- kin henkilöillä palautumisprosessi jää puolitiehen”, Metsänie- sen johdon kanssa. mi sanoo. Monet Terveystalon asiakasyritykset ovat ottaneet analyysit ”Jos tiimi on ylikuormittunut, yrityksen pitää pystyä tekemään riittävät muutokset tilanteen tasapainottamiseksi. Tämä innolla vastaan. Ensisijaisesti testausta on tehty henkilöille, joi- voi olla haastavaa, mutta yleensä hyvinvointianalyysin hankki- den työ on erityisen stressaavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi joh- neessa yrityksessä on halu ja valmius tehdä tarvittavia muutok- toryhmä- ja tietotyötä tekevät henkilöt. sia. Joskus tulokset voivat tietysti tulla yllätyksinä, eikä oikein ”Olemme voineet analyysin avulla syventää työtervey- tiedetä millaisia muutoksia pitäisi lähteä tekemään. Tässä mei- den seurantaa ja parantaa palveluamme asiakkaan suuntaan. dän osaamisemme astuu kuvaan. Kuten yksilöidenkin kohdal- Asiakkaillemme on syntynyt ahaa-elämyksiä ja seurantatutki- la, myös yrityksissä voidaan edetä pienin muutoksin”, Metsä- musten tulokset ovat iloista luettavaa. Jo aikaisemmin käytös- niemi opastaa. 2/2013 HR viesti 43