HR viesti 2/2013 - Page 44

”Keskeinen etu Yhdeksi positiiviseksi esimerkiksi hyvinvointianalyysissä on se, Tuppurainen nostaa Salon kaupun- että se auttaa oivaltamaan, gin, joka teetti hyvinvointianalyysin miten omaa hyvinvointia voisi 750 työntekijälleen osana työhyvin- konkreettisesti parantaa.” esimerkiksi syljen kortisolimittausten avulla. Kiitosta monipuolisuudesta vointitalkoitaan. Yli 85 prosenttia Suomen Terveystalo on tarjonnut testatuista työntekijöistä arvioi ana- Firstbeatin analyysiä työterveyssek- lyysin parantaneen omaa hyvinvointiaan. Testausten jälkeen torin asiakkaille muutaman vuoden ajan. Kehittämisylilääkäri myös sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi. Esimerkik- Päivi Metsäniemen mukaan kokemukset ovat erittäin positii- si vanhusten kotihoidon työntekijän keskimääräiset poissaolot visia. Hänen mukaansa analyysejä on paljon tarjolla, mutta olivat vuonna 2011 peräti 16,3 päivää, mutta viime vuonna useat niistä ovat suppeita. Firstbeatin menetelmää Metsäniemi enää 11,1 päivää. pitää kattavana ja monipuolisena. ”Keskeinen etu hyvinvointianalyysissä on se, että se auttaa ”Terveystarkastukset ovat ydinliiketoimintaamme, mutta yk- oivaltamaan, miten omaa hyvinvointia voisi konkre ]\