HR viesti 2/2013 - Page 43

”Keho oirehtii ja antaa hälytyssignaaleja, mutta harvoin havahdumme kuulemaan sen sanomaa.” kiksi tietyn tiimin tai yksikön työntekijöiden hyvinvointia laa- kautta on helpompi keskustella omasta hyvinvoinnista asian- jemmin. tuntijan kanssa. Testi auttaa esimerkiksi ymmärtämään, mis- Tuppuraisen mukaan analyysipakettiin kuuluu henkilökohtaisen raportin läpikäynti ja mahdollisesti ryhmäpalaute, jossa käydään tuloksia lävitse koko työyhteisön osalta. Tulosten poh- tä omat pahoinvoinnin tunteet voivat johtua”, Tuppurainen selventää. Eniten hyötyä hyvinvointianalyysistä on Tuppuraisen mu- jalta asetetaan yksilölliset ja työyhteisökohtaiset tavoitteet, joi- kaan henkilöille, joilla on vaikeuksia palautua työstressistä. den toteutumista tarkkaillaan muutaman kuukauden päästä to- Esimerkiksi vuorotyötä tekevillä ja paljon matkustavilla tilanne teutettavalla seurantamittauksella. on usein tällainen. Asiakkailta saadun hyvän palautteen poh- ”Mittaus on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta päiväkirja ja palautekeskustelu tuovat tärkeän osansa analyysiin. Tulosten jalta analyysiä voi suositella kuitenkin laajemmallekin käyttäjäkunnalle. 2/2013 HR viesti 41