HR viesti 2/2013 - Page 42

MITÄ SYDÄMESI KERTOO? TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVA: ISTOCKPHOTO Kova työtahti, stressi ja virheelliset elintavat ovat uhka terveydelle ja työkyvylle. Keho oirehtii ja antaa hälytyssignaaleja, mutta harvoin havahdumme kuulemaan sen sanomaa. Sydämen sykkeeseen perustuva hyvinvointianalyysi kertoo lahjomattomasti ja pysäyttävästi, miten voimme. Jyväskyläläinen Firstbeatin Techonologies Oy on kehittänyt sy- Syketiedot kerätään pienellä Bodyguard-mittalaitteella, dämen sykkeen mittaukseen perustuvan hyvinvointianalyysin. joka kiinnitetään kahdella elektrodilla ylävartalon ihoon. Lai- Sen avulla saadaan tietoa arkielämän stressin määrästä sekä te havaitsee sykevälitiedot millisekuntien tarkkuudella. Kolmen palautumisen ja liikunnan tehokkuudesta. Firstbeatin menetel- vuorokauden mittausjakson ajan testattava henkilö pitää säh- mää tarjoavat asiakkailleen muun muassa työterveyshuoltoon köistä päiväkirjaa tekemisistään ja fyysisistä tuntemuksistaan. ja liikkeenjohdon valmennukseen keskittyneet yritykset. ”Analyysin avulla voidaan mitata stressiä, palautumis- Bodyguardin keräämä mittaustieto tallentuu tietokoneohjelman koostamaan raporttiin. Työkuormituksen, liikunnan ja pa- ta sekä työn kuormitusta ja osoittaa liikunnan terveys- ja kun- lautumisjaksojen aikaansaamat sykevaihtelut on nähtävissä tovaikutukset sekä arvioida elämäntapoihin liittyviä riskejä”, selkeästä graafista. Yksittäisistä raporteista saadut tulokset voi- summaa Firstbeatin liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen. daan yhdistää keskenään, jolloin voidaan tarkastella esimer- 40 HR viesti 2/2013