HR viesti 2/2013 - Page 34

KOLUMNI VOIMAVARA Katriina Ahtee Senior Consultant KUVA: ROB ORTHEN Service Coordinator of Well-being at Work HR4 Solutions Oy                                                      Kirjoittaja kysyy pitäisikö murroksen olla ehkä vieläkin suurempi, jotta työskentelytavat voisivat muuttua radikaalimmin? PIENISTÄ TEOISTA SUURI PARANNUS TYÖHYVINVOINTIIN Johtajuuden murroksesta on puhuttu jo pitkään, mutta murros ei Asiaa kysyttäessä jokainen vastaa haluavansa työsken- vaikuta vain johtajiin ja esimiehiin. Se koskettaa meitä kaikkia. nellä Innostuksessa, mutta valitettavan useat kokevat työs- Ehkä emme vielä edes ymmärrä, miten suurta murrosta elämme. kentelevänsä Rasituksessa. Ilosanomani on se, että jokainen Jos työpaikoilla halutaan saada aikaan pysyviä tuloksia, on meistä voi vaikuttaa siihen, kumpi työpaikkamme on. Myös kehitettävä koko henkilöstöä. Pelkät esimiesvalmennukset eivät yksittäinen työntekijä pystyy vaikuttamaan työpaikan ilmapii- riitä. Asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, mutta suun- riin. Sitä ei luoda mahtikäskyllä. nitelmallisella toiminnalla haluttu tahtotila saadaan vietyä läpi koko organisaation. Innostus rakennetaan pienillä arjen teoilla ja arvostavalla vuorovaikutuksella. Samoin tarvitaan näkemystä siitä, mihin yritys on menossa ja mitä edellytetään, jotta henkilöstö Hyvinvointia ja ratkaisuja avotilassa voi tehdä työtään laadukkaasti ja tuottavasti. Kun nämä asiat Muutamat välähdykset viime päiviltä valaisevat sopivasti aihet- ovat kunnossa, työntekijät voivat paremmin ja jaksavat työs- ta. Viime viikolla kollegani tuli coachaamasta asiakasta leveä sään pidempään. hymy kasvoillaan. Hänellä oli ollut antoisa sessio. Onnistuminen leijaili työympäristöön levittäen myönteisyyttä ja toivoa.    Toinen kollega päivitteli suurta työmääräänsä, kuten kuka Erottuva ja ennakoiva työhyvinvoinnin malli Työhyvinvointia kehittäviltä kysytään usein, mitkä ovat alan tahansa aika ajoin. Hän kuitenkin toteaa heti valituksensa pe- parhaat käytännöt. Tutkimusten kautta tiedämme, että hyvin- rään: ”Ei auta kuin hoitaa homma asia kerrallaan.” Ratkaisukes- vointiin vaikuttavat esimiehen vuorovaikutteinen toimintatapa, keinen työskentely antoi hallinnan tunnetta. oikeudenmukaisuus, työyhteisön toimivuus ja luottamus, osal- Hersyvät naurut työn lomassa antoivat virtaa koko avotilan työporukalle. Joskus tietysti suusta on sadellut ärräpäitäkin. Kuten silloin, kun yksi sormenpainallus hävitti pitkään valmistel- lisuus ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin, oma terveys, motivaatiotekijät...  Listaa riittää. Työhyvinvointi on käsitteenä kuitenkin haastava ja siihen lun esityksen. Mutta sekin oli helpompi kestää, kun työkavereilta liittyvät mielikuvat ovat vielä usein jäsentymättömiä. Siksi pa- löytyi empatiaa, jonka turvin jaksoi aloittaa alusta. ras käytäntö olisikin luoda kullekin työpaikalle oma, yrityksen strategiaan pohjautuva ja tulevaisuuteen keskittyvä mal- Rasitus vai Innostus – kummassa olet töissä? li. Työhyvinvoinnin osalta voi erottua panostuksilla ja luomal- Työpaikkoja on kahdenlaisia. Työpaikka Rasituksessa johto seu- la yksinkertaista, myönt