HR viesti 2/2013 - Page 33

NÄKÖKULMA Seppo Varpukari Toimitusjohtaja Numeron Oy www.numeron.com Kirjoittajan mielestä uusien menetelmien käyttöönotto on kansantaloudellisestikin lähes välttämätöntä. ALGORITMIT ASEEKSI TUOTTAVUUSTALKOISIIN Olemme Suomessakin siirtymässä ympäri vuorokauden toimi- taa. Erityisesti suurissa suunnitteluyksiköissä, joissa yhden työ- vaan yhteiskuntaan. Yritykset ja kuluttajat haluavat palvelua vuorolistan henkilömäärä voi olla kymmeniä tai satoja työnte- 24/7 ja palveluntuottajien tulee mukautua siihen, mikäli ha- kijöitä, haaste on jopa astronominen. luavat pysyä mukana kilpailussa. Muutos työllistämiskulttuuris- Otetaanpa esimerkki tyypillisestä käytännön haasteesta. ta palvelukulttuuriin on aiheuttanut merkittäviä uusia haasteita Kun laaditaan 50 henkilön työvuorolista kolmelle viikolle, voi- tuottavuudelle ja työhyvinvoinnille. daan työt valita lähes äärettömällä eri tavalla. Jos parasta yh- Suuri osa suomalaisesta työstä tehdään henkilöstövaltaisil- distelmää etsiessä käytäisiin kaikki vaihtoehdot lävitse raakaa la toimialoilla,