HR viesti 2/2013 - Page 32

”Järjestelmä on hyödytön, jos sitä ei käytä”, summaa Kim- jos koskaan tulee kohdalle jättipottia, joka ratkaisisi kaikki pulmat. Tässä tilanteessa on hyvä, että järjestelmää voi kehittää mo Koivu. palan kerrallaan”, Hakanen toteaa. ”On varmistettava, että järjes- Edelläkävijää kylmää Niin Sympan, Arc Technologyn kuin Aditronkin kokemukset viittaa- ”Nämä ovat palveluja, jotka vat siihen, että asiakkaiden tun- helpottavat esimiesten työtä – eivät temukset voivat olla kaksijakoisia telmä kasvaa ja kehittyy samaan tahtiin kuin liiketoiminta laaje- suinkaan vaikeuta. Paljon töitä on ison hankintapäätöksen edellä. Toi- tehtävä, jotta tämä viesti menisi saalta ei haluta olla riskillä operoi- yrityksissä läpi.” va pioneeri, jonka tehtäväksi jää löytää ja purkaa uuden systeemin nee”, lisää Koivu. Matkalla tulevaisuuteen Koko prosessi on ylipäätänsäkin dynaaminen: ”Toimivan järjestelmän raken- lukemattomat miinat; toisaalta ei haluta tulla jälkijunassakaan. taminen ja ylläpito on jatkuvaa työtä”, vakuuttaa Mikko Kojo. Yrityksiä kiinnostaa jonkinlainen kultainen keskitie. Vaikka systeemin saa rullamaan vartissa, täysin ”valmiiksi” se ”Markkina on tällä hetkellä erittäin referenssivetoinen”, ei tule koskaan: aina voi kehittää ja parantaa. Esimerkiksi työ- Koivu toteaa. Tämä merkitsee sitä, että yritykset seuraavat tar- vuorosuunnittelussa riittää optimoimista, koska yritykset ovat kalla silmällä mitä muut toimijat tekevät, ja seuraavat herkäs- pitäytyneet vanhoissa ”kynä-ja-ruutuvihko”-rutiineissa, eivätkä ti perässä. ole sähköistäneet kalentereitaan riittävässä määrin. Asiakkaan tuskaa helpottaa se, että jahka järjestelmän pe- Pöydän ympärillä on vankka konsensus myös siitä, että rusta on kunnossa, siihen voi hankkia lisämoduuleita tarpeen HRM-ratkaisujen evoluutio jatkuu edelleen. Big Data, analy- mukaan. tiikka, mobiiliratkaisut, sosiaalinen media… alalla on luvassa ”HR-puolella käydään jatkuvaa budjettitaistelua ja harvoin 30 HR viesti 2/2013 mielenkiintoisia aikoja myös tästä eteenpäin.