HR viesti 2/2013 - Page 28

Henkilöstötiedon hallinta on nousemassa arvoon arvaamat- HRM-puoleen. Esimerkiksi konsulttitoimisto Forrester Research tomaan. Master Data tulee vahvasti Suomeenkin eli yritykset on todennut, että koska yritykset haluavat pitää tarkempaa kirjaa osaamisestaan ja sen kehittymi- keskittävät henkilöstötiedon hallinnan sestä, henkilötiedon järjestelmät on yhteen, pilvessä sijaitsevaan tietojärjestelmään. Kun kaikki löytyy yhdestä ”Ajan tasalla olevat järjestelmät muodostuvat yritysten suurten ikäluokkien joukkopako työ- elinehdoksi ja kilpailuvaltiksi paikoilta on tosiasia ja tilalle tulee paikasta, säästyy aikaa ja rahaa. Alan suomalaiset pioneerit aloit- tuotava uudelle tasolle. Suomessa telivat toimintaansa vuosituhannen alussa tähtäimessään osaamisen ke- tulevaisuudessa.” ajan tasalla olevat järjestelmät muodostuvat yritysten elinehdoksi ja kil- hittäminen softan avulla. HR viesti pyysi neljä alan suomalaista asiantuntijaa lounaalle keskus- yhä heterogeenisempää porukkaa – pailuvaltiksi tulevaisuudessa. telemaan, missä HRM (Human Resouces Management) bisnes menee tänä päivänä. Kuinka hyvin esimiehen niska taipuu Sähköistä HR uusien järjestelmien opetteluun ja käyttöön – ja mitä ennakko- Saman pöydän ääreen Helsingin Tukkutorin Ravintola Kello- luuloja niiden lanseeraaminen yhä herättää? halliin kokoontuneet Kimmo Koivu (Arc Technology), Virpi Ha- 2000-luvulla HRM-järjestelmät ovat alkaneet entistä vahvemmin rakentua erilleen yritysten palkkajärjestelmistä ja viimeiset 10 vuotta on puhuttu Human Capitalista eli inhimilli- kanen (Aditro) sekä Keijo Karjalainen ja Mikko Kojo (Sympa) ovat pitkälti samaa mieltä Forresterin ennustusten kanssa. ”Kilpailuetua saadaan siten, että yrityksen HR-prosessit teh- sestä pääomasta ja sen hallinnasta. HR-väki on puhunut toimi- dään toimivimmiksi järjestelmien avulla”, Keijo Karjalainen to- vien, kokonaisvaltaisten järjestelmien puolesta jo kauan, mut- teaa ja lisää, että tuulimyllyjä vastaan tarvitsee taistella nyt v