HR viesti 2/2013 - Page 22

Vastuullisuuden tulee näkyä myös työntekijöiden viestintäkäyttäytymisessä. Kilven mielestä jokaisen työntekijän tulisi pohtia, miten hän voi edistää tiedon välittymisestä ja vuoro- täjämäärään. Vastaavia alustoja ovat Microsoftin Jammer ja Google+. Niin sanottu some-intranet muistuttaa pitkälti intuitiivista vaikutuksen toimivuutta omassa organisaatiossaan. Tietoa on ja helppokäyttöistä Facebookia. Kaikki työntekijät voivat kir- osattava pyytää ja sitä pitää pystyä myös jakamaan. Toisaalta joittaa tilapäivityksiä, perustaa yhteisöjä ja ”tykätä” muiden on työskenneltävä aktiiviseksi, jotta löytää oikeat henkilöt, joi- ideoista. Domeen mahtuvat sulassa sovussa niin viralliset kuin den kanssa keskustella. epävirallisetkin viestit. Esimerkiksi virallisia raportteja tai pöytäkirjoja voi kommentoida ja muokata Domessa. IT-alan yrityksessäkin uuden toimintamallin sisään ajami- ”Sosiaalisen median viestintää demokratisoiva ja tasapuolistava rooli on tärkeä.” nen vei aikansa. Yrityskulttuurin muovaaminen oli tässä keskeinen tekijä. ”Avoimuuden kulttuuri edellyttää kykyä puhua keskeneräisistä asioista, sillä tuotteet rakentuvat valmiiksi yhteistyössä. Perinteisestä siiloutuneesta ajattelutavasta on päästävä eroon ja jokaisen on mietittävä, miten voin tukea yrityksen kehitys- Sosiaalisen median mukanaan tuoma viestinnän vap