HR viesti 2/2013 - Page 21

Viime vuosina tapahtunut sosiaalisen median eli somen kehitys on mullistanut ihmisen mahdollisuudet viestiä ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Viestin tai tilapäivityksen lähettämällä tai virtuaalisen ryhmän perustamalla voi tavoittaa reaaliajassa eri puolilla maailmaa olevat ihmiset. Somen voima näkyy myös organisaatioiden sisäisessä viestinnässä. Kun viestiverkostojen annetaan löytää uusia ja tehokkaita reittejä, lisääntyvät organisaation kehittymismahdollisuudet eksponentiaalisesti. Samalla hierarkiset valtarakenteet rapautuvat ja muodollisten viestintä- ja tiedotuskanavien rooli heikkenee. Viestijän rooli ja mahdollisuudet eivät nivoudu enää johtajan persoonaan vaan yksilön kykyyn, taitoon ja motivaatioon viestiä. Viestit eivät siis enää valu johdolta työntekijöille vaan niiden suunta vaihtelee ennalta arvaamattomasti. Johdon on vaikeampaa hallita ja kontrolloida mitä, missä ja miten viestitään. Avoimemman ja monipuolisemman viestintätavan hyväksyminen edellyttääkin johdolta uudenlaista ajattelutapaa ja johtajuus-käsitteen uudelleen arviointia. ”Avoimemman ja monipuolisemman viestintätavan hyväksyminen edellyttää johdolta uudenlaista ajattelutapaa ja johtajuus-käsitteen uudelleen arviointia.” Vastuuta yksilöille Liikkeenjohdon konsultti Esko Kilpi nostaa esiin johtamisen keskeisen ydinolemuksen; johtajuus on rooli, jonka tulee edistää organisaation toimintaa. Parhaassa tapauksessa johtajuus jaetaan työyhteisön sisällä, eikä se henkilöidy tiettyyn persoonaan. ”Kun kaikki työyhteisön jäsenet kantavat vastuunsa ja oh- Uudet tietotekniset ratkaisut tuovat uuden, perinteisiä valtarakenteita rikkovan ulottuvuuden organisaatioiden sisäiseen viestintään. Käsissämme ovat tasa-arvoisemman, monipuolisemman ja monisyisemmän viestinnän valttikortit, jos vain uskallamme niihin tarttua. jaavat omalta osaltaan yritystä menestykseen, perinteistä johtajaa ei enää tarvita. Jotta tällaiseen tilanteeseen päästään, yrityksen toiminnan on oltava läpinäkyvää ja henkilöstön on tiedettävä yrityksen toiminnan taustoista ja tavoitteista riittävästi. Organisaation tulee myös palkita työntekijöidensä vastuunkanto oikeudenmukaisella tavalla”, Kilpi sanoo. Juuri sosiaalisen median ratkaisut auttavat tekemään organisaation toimintaa läpinäkyväksi. Johtajat eivät ole enää ainoita toimijoita, jotka tietävät, miten yrityksellä menee. Kun työntekijällä on riittävästi tietoa, hän pystyy työskentelemään aktiivisesti yhteisen tavoitteen eteen ja kehittämään aloitteita, jotka vievät organisaatiota kohti visiotaan. 2/2013 HR viesti 19